oferta

Konsultacje ortopedyczne

 • dr n. med. Andrzej Mioduszewski
 • dr n. med. Robert Świerczyński
 • lek. Mikołaj Wróbel
 • lek. Juliusz Sroczyński
 • dr n. med. Jacek Mazek
 • lek. Grzegorz Kłos
 • lek. Paweł Nowicki
 • lek. Patryk Kiljan

Konsultacje neurochirurgiczne

 • dr n. med. Mariusz Głowacki

Konsultacje neurologiczne

 • lek. Sławomir Mihułka

Konsultacje reumatologiczne

 • dr n. med. Paula Śliwińska – Stańczyk
 • lek. Kalina Wiśniewska – Kiljan

Diagnostyka ultrasonograficzna

 • lek. Juliusz Sroczyński
 • lek. Grzegorz Kłos

Konsultacja estetyczna i anti-aging

 • lek. Beata Antosik

WSPÓŁPRACA

W naszej placówce zabiegi operacyjne wykonują również inni specjaliści

 • lek. Maciej Kiciński
 • dr n. med. Marcin Jadczak

Zabiegi – kończyna górna:

Bark

 • bursoskopia kaletki podbarkowej, leczenie konfliktu podbarkowego
 • artroskopowa naprawa uszkodzeń stożka rotatorów
 • artroskopowa naprawa niestabilności stawu ramiennego – rekonstrukcja obrąbka stawowego
 • artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej
 • artroskopowe leczenie niestabilności stawu barkowo – obojczykowego
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego
 • artroskopowe i otwarte leczenie złamań
 • operacyjne leczenie złamań kości ramiennej
 • endoprotezoplastyka barku

 

Łokieć

 • operacyjne leczenie złamań kłykci kości ramiennej oraz nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej
 • artroskopowa artroliza stawu łokciowego
 • łokcieć tenisisty i golfisty, leczenie operacyjnie lub zachowawcze przy użyciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
 • endoskopowe leczenie zespołów uciskowych nerwu łokciowego

 

Przedramię

 • operacyjne leczenie świeżych złamań kości przedramienia
 • operacje rewizyjne w zaburzeniach zrostu kości przedramienia
 • operacyjne leczenie złamań nasady dalszej kosci promieniowej z wykorzystaniem artroskopii nadgarstka

 

Nadgarstek i ręka

 • operacyjne leczenie urazów nadgarstka i ręki – złamania kości łódeczkowatej, zwichnięcia kości nadgarstka, złamania kości śródręcza i palców
 • operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien ręki i palców
 • operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka metodą endoskopową lub minimalnego dostępu

 

Zabiegi – kończyna dolna:

Biodro i udo

 • artroskopia stawu biodrowego – naprawa uszkodzeń chrzęstnych i obrąbka stawowego, leczenie konfliktu panewkowo – udowego (FAI)
 • protezoplastyka stawu biodrowego
 • operacyjne leczenie złamań kości udowej
 • osteotomie korekcyjne kości udowej
 • rekonstrukcja zerwanych mięśni uda
 • leczenie operacyjne entezopatii mięśni przywodzicieli

 

Kolano i goleń

 • artroskopowe szycie więzadła krzyżowego przedniego ze wzmocnieniem techniką internal bracing
 • artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego metodą dwupęczkową
 • artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego metodą dwupęczkową
 • rekonstrukcje więzadeł pobocznych
 • artroskopowe szycie uszkodzonych łąkotek
 • autologiczne przeszczepy łąkotek
 • rekonstrukcje chrząstki stawowej metodami mikro-złamań i biomembran
 • korekcja osi kończyn dolnych i zniekształceń rotacyjnych pourazowych i rozwojowych
 • operacyjne leczenie niestabilności rzepki i zaburzeń funkcji stawu rzepkowo – udowego
 • operacyjne leczenie złamań śródstawowych kolana z wykorzystaniem artroskopii
 • synowektomie artroskopowe (usunięcie błony maziowej)
 • operacyjne leczenie torbieli dołu podkolanowego (torbieli Bakera)
 • operacyjne leczenie złamań i zaburzeń zrostu kości piszczelowej
 • entezopatie więzadła rzepki (kolano skoczka, kolano biegacza, choroba Osgood – Schlattera)
 • protezoplastyka częściowa i całkowita stawu kolanowego

 

Staw skokowy i stopa

 • operacyjne leczenie złamań okolicy stawu skokowego z wykorzystaniem artroskopii (złamania kostki bocznej i przyśrodkowej, złamania przez-stawowe)
 • operacyjne leczenie przewlekłych niestabilności stawu skokowego – rekonstrukcje aparatu więzadłowego
 • operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien i mięśni (zerwane ścięgno Achillesa i mięśnia brzuchatego łydki, uszkodzone ścięgna mięśni strzałkowych i piszczelowych)
 • artroskopowe leczenie konfliktów przednich i tylnych w stawie skokowym
 • artroskopowa naprawa chrząstki w stawie skokowym
 • artroskopia stawu skokowego dolnego (podskokowego)
 • protezoplastyka stawu skokowego
 • artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego
 • operacyjne leczenie złamań świeżych i zmęczeniowych kości stopy (kość skokowa, piętowa, kości śródstopia i przodostopia)
 • operacje korekcyjne w zaburzeniach kształtu i funkcji stopy – paluchy koślawe, deformacje młotkowate palców stopy, płaskostopie
 • operacyjne leczenie płaskostopia oparta o implant podskokowy

 

Operacje kręgosłupa:

Kręgosłup lędźwiowy:

 • Discektomia lędźwiowa wykonywana techniką mikrochirurgiczną (mikrodiscektomia)
 • Discektomia lędźwiowa ze stabilizacją międzykolcową
 • Stabilizacja międzykolcowa
 • Stabilizacja transpedikularna w odcinku L/S ze stabilizacją międzytrzonową TLIF/PLIF – w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, deformacji kręgosłupa, złamań i/lub zmian nowotworowych w kręgosłupie
 • Korekcja deformacji kręgosłupa w odcinku L/S

 

Stabilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w technice minimalnie inwazyjnej

 

Stabilizacja stawu międzykręgowego – typu FacetWedge

 

Kręgosłup piersiowy:

 • Discektomia piersiowa
 • Stabilizacja transpedikularna w odcinku piersiowym kręgosłupa – w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, deformacji kręgosłupa, złamań i/lub zmian nowotworowych w kręgosłupie.
 • Korekcja deformacji kręgosłupa w odcinku piersiowym- skolioza, choroba Scheuermanna

 

Kręgosłup szyjny:

 • Discektomia szyjna z artodezą- usztywnienie operowanego segmentu
 • Discketomia szyjna z artroplastyką (ruchoma proteza dysku)
 • Stabilizacja szyjna i szyjno-piersiowa z dostępu tylnego
 • Stabilizacja szyjno-potyliczna
 • Stabilizacja C1-C2 w przebiegu niestabliności
 • Korporektomia szyjna ze stabilizacją przednią lub 360st.(stabilizacja przednia+tylna)

 

Minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa – zabiegi stablizacji transpedikularnej w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa w technice przezskórnej, stabilizacje TLIF technice przezskórnej

 

Inne metody leczenia kręgosłupa:

 • Kompleksowe zabiegi rewizyjne po nieudanych zabiegach chirurgii kręgosłupa
 • Minimalnie inwazyjne techniki leczenia złamań kompresyjnych kręgosłupa
  Kyfoplastyka – z odtworzeniem kształtu trzonu
  Wertebroplastyka- wzmocnienie złamanego kręgu cementem kostnym
 • Wertebroplastyka z leczeniu naczyniaków kręgów piersiowych i lędźwiowych
 • Selektywna blokada korzenia rdzeniowego pod kontrolą radiologiczną
 • Termolezja
 • Discogel

Badania USG

W Ortopedice do badań USG używane są aparaty z najwyższej linii Aplio firmy Toshiba

W ramach diagnostyki ultrasonograficznej oferujemy badania USG:

 • stawów kończyn dolnych: stawów krzyżowo-biodrowych, biodrowych, kolanowych, skokowych, stopy, palców stopy,
 • stawów kończyn górnych: mostkowo-obojczykowych, barkowo-obojczykowych, barkowych, łokciowych, nadgarstkowych, stawów ręki, palców ręki,
 • badania poszczególnych mięśni, ścięgien i więzadeł kończyn górnych i dolnych oraz tułowia (mięśnie piersiowe, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu).
 • w układzie kostnym: diagnostyka złamań zmęczeniowych, zaburzenia zrostu kostnego, ocena zrostu kostnego, określanie miejsc terapii Exogen.
 • badania profilaktyczne stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, badania USG pni nerwów obwodowych: diagnostyka nerwiaków, zespołów uciskowych, zespołu cieśni kanału nadgarstka, urazów nerwów.
 • badania niestandardowe- prosimy o kontakt.

Badania RTG

W Ortopedice do badań RTG używany jest aparat firmy Shimadzu współpracujący z systemem CR firmy FujiFilm. Zastosowanie techniki cyfrowej CR pozwala znacząco obniżyć dawki promieniowania, które otrzymuje pacjent jednocześnie zachowując dobrą jakość badania.

Aparat używany jest do:

 • badań ogólnodiagnostycznych
 • badań ortopedycznych w oparciu o standardowe oraz uzupełniające projekcje (m.in. Merchant)
 • badań z ujęciem całego kręgosłupa lub kończyn dolnych z wykorzystaniem komputerowego łączenia obrazów
 • badań stresowych z użyciem aparatu TELOS (ocena wydolności więzadeł kolanowych ACL,PCL,MCL,LCL; oraz więzadeł stawu skokowego ATFL,CFL) w różnych kątach ustawienia kończyny.

RADIOLOGICZNA DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA PRZY UŻYCIU APARATU TELOS

Ortopedika, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, dysponuje urządzeniem do funkcjonalnej diagnostyki radiologicznej Telos. Dzięki jego zastosowaniu jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić wydolność więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego, oraz stabilność stawu skokowego. Ta metoda diagnostyczna ma zastosowanie przede wszystkim w określaniu stopnia niewydolności więzadeł po urazach, ale także dla obiektywnej oceny wyników leczenia rekonstrukcyjnego wiezadeł kolana i stawu skokowego.

Informacje dla Pacjenta

Aby przystąpić do badania RTG niezbędne jest skierowanie od lekarza zawierające: imię, nazwisko datę urodzenia, pesel, rodzaj i powód badania, rozpoznanie, dokładne określenie projekcji badania oraz ewentualne informacje dodatkowe- kątu zgięcia kończyny (telos), podpis oraz pieczątkę lekarza.

“Kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonać badanie w czasie pierwszych 10 dni cyklu miesięcznego. Kobiety ciężarne proszone są o poinformowanie o ciąży pracownika Recepcji i osobę wykonującą badanie.

Osoby niepełnoletnie powinny zgłosić się na badanie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto, dzieci poniżej 16 roku życia powinny zgłosić się na badanie z Książeczką Zdrowia Dziecka, w celu odnotowania przeprowadzonego badania.”

Do zabiegów sonochirurgicznych w ortopedii należą:

 • nakłucia i aspiracja krwiaków, torbieli płynowych, ganglionów,
 • nakłucia i skaryfikacja tkanek w celu stymulacji gojenia,
 • podawanie leków znieczulających, przeciwzapalnych, czy obliterujących,
 • podawanie osocza bogatopłytkowego (PRP),
 • podawanie kwasu hialuronowego,
 • nakłuwanie troczków przy patologiach zaciskających (palce zatrzaskujące, choroba DeQuervaine’a, zespół cieśni kanału nadgarstka),
 • nakłuwanie/rozluźnianie przykurczonych tkanek, np. rozcięgna dłoniowego w chorobie Dupuytren’a, tenotomia przezskórna (np. ścięgna głowy długiej bicepsa w barku),
 • nakłuwanie/rozluźnianie zrostów i blizn,
 • usuwanie płytko położonych ciał obcych,
 • płukanie zwapnień stożka rotatorów
 • kriolezja

Rehabilitacja w Ortopedika

Podstawowym narzędziem pracy fizjoterapeutów w Ortopedice są ich własne ręce. Za pomocą pracy manualnej stymulują i kontrolują procesy naprawcze wykorzystując do tego szereg metod fizjoterapeutycznych.

W Ortopedice mamy cały wachlarz specjalistów dla wad postawy, profilaktyki przeciw kontuzjom, uroginekologii, terapii szczęki, dla osób po urazach sportowych i operacjach ortopedycznych, dla pacjentów z urazami ostrymi jak i problemami przewlekłymi, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Dzięki wszechstronnym umiejętnościom i bogatym doświadczeniom sportowym fizjoterapeutów Ortopedika zapewnia rehabilitację ukierunkowaną na uprawianą dyscyplinę pacjenta.

Podkreślany jest również sens profilaktyki i działań prewencyjnych. Dzieląc się wiedzą starannie zaszczepiane są w pacjentach elementy zdrowego stylu życia i podkreślane jest jak ważna jest samoświadomość i praca z własnymi słabościami.

Główną zaletą rehabilitacji w Ortopedice jest stały kontakt z lekarzami. Umożliwia to sprawną i pełną diagnozę a co za tym idzie natychmiastowe rozpoczęcie procesu rehabilitacji oraz stałe monitorowanie postępów procesu zdrowienia.

W celu świadczenia jak najwyższego poziomu usług medycznych fizjoterapeuci stale podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach, konferencjach i sympozjach. Jednak nic nie zastąpi współpracy z wieloma specjalistami Ortopediki, którzy dzieląc się swoją wiedzą poszerzają horyzonty fizjoterapeutów i otwierają nowe drogi dla pacjentów.

FIZJOTERAPIA i REHABILITACJA, ZESPÓŁ:

Oferta dietoterapii:

Poradnictwo żywieniowe w zakresie:

 • profilaktyki zdrowotnej
 • racjonalnego żywienia osób zdrowych
 • nadwagi i otyłości
 • chorób dietozależnych
 • żywienia wegetarian
 • żywienia w sporcie

 

Konsultacje dietetyczne oraz opracowywanie indywidualnych diet i planów żywienia z uwzględnieniem stanu zdrowia, trybu życia i zwyczajów żywieniowych Pacjenta.

 

Konsultacje i plany żywieniowe ze szczególnym uwzględnieniem poniższych:

 • nadwaga i otyłość pierwotna i wtórna
 • cukrzyca , insulinooporność
 • cyslipidemie (hiperlipidemia, hipertrójgliderydemia)
 • żywienie w sporcie
 • żywienie w rekonwalescencji i po urazach
 • zespół PCOS
 • zaburzenia płodności
 • nadciśnienie tętnicze
 • celiakiav
 • choroby tarczycy
 • grzybica, alergie i nietolerancje pokarmowe, niedokrwistość
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • choroby autoimmunizacyjne takie jak: choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalanie stawów, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniejące zapalenie stawów, kręgosłupa,wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego- Crohna

 

Stała opieka dietetyka:

 • wizyty kontrolne – pomiarowe i edukacyjne
 • wykonania testów diagnostycznych na nietolerancję pokarmową

Oferujemy wykonywanie następujących badań:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania hormonalne
 • markery nowotworowe
 • badania immunologiczne
 • grupy krwi
 • badania alergologiczne
 • badania moczu
 • badania mikrobiologiczne

 

Punkt pobrań znajduje się przy ul. MOodlińskiej 310/312 i czynny jest w godzinach: 8.00 – 11.30

 

Badania krwi

Aby wynik badania był wiarygodny należy przestrzegać następujących warunków:

 • krew powinna być pobierana na czczo, 10-12 godz. po ostatnim posiłku
 • w warunkach normalnej diety
 • o określonej porze dnia – najlepiej między godzinami 7.00-10.00

 

Badania moczu

Najbardziej wiarygodna jest próbka z pierwszego porannego moczu.

Mocz najlepiej jest zebrać do pojemnika zakupionego w aptece, w przypadku badania: “na posiew”, pojemnik musi być jałowy.

Zamknięte naczynie trzeba jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań – najlepiej w ciągu godziny od momentu pobrania. Jeśli dostarczenie próbki do punktu pobrań w tym czasie nie jest możliwe, należy ja przechowywać w lodówce do czasu oddania do laboratorium.

 

Posiew moczu – sposób przygotowania

 • kobiety i dziewczynki powinny dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej
 • mężczyźni i chłopcy powinni podciągnąć napletek i dokładnie umyć żołądź i okolice cewki moczowej
 • pierwszy strumień moczu trzeba oddać do toalety
 • do badania pobrać, bezpośrednio do jałowego pojemnika, mocz ze środkowego strumienia

W chwili zakwalifikowania do zabiegu operacyjnego pacjent otrzymuje od lekarza prowadzącego skierowanie na zabieg operacyjny. Skierowanie to zawiera informacje dotyczące rodzaju operacji, dodatkowych procedur medycznych jak również zalecenia dotyczące hospitalizacji. Skierowanie jest niezbędne do zawarcia umowy z pacjentem i rezerwacji terminu zabiegu operacyjnego.

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem na zbieg operacyjny do recepcji a następnie odbywa spotkanie informacyjne z Dyrektorem Medycznym.

Dyrektor Medyczny ma za zadanie dokładnie zapoznać pacjenta z przewidywanymi kosztami zabiegu operacyjnego, hospitalizacji oraz procedurami szpitalnymi. Wspólnie z pacjentem ustala termin zabiegu operacyjnego, wyjaśnia kwestie finansowe i odpowiada na pytania.

 

Pacjent otrzymuje:

1. Skierowanie na badania laboratoryjne; Badania laboratoryjne z krwi można wykonać w naszej placówce (koszt pełnego pakietu badań waha się od 260 zł do 440 zł) jak również w każdej innej placówce służby zdrowia. Badania ważne są 1 miesiąc od daty pobrania.

 

Skierowanie na badania – plik do pobrania

 

Wymaz z nosa w kierunku MRSA jest badaniem wymaganym do pobrania w „Ortopedice” – koszt 80zł.

Badanie należy wykonać najpóźniej na 3dni przed planowanym zabiegiem, a nie wcześniej niż 1miesiąc przed zabiegiem.

 

2. Umowę na zabieg operacyjny;

3. Formularz zgody na zabieg operacyjny;

4. Ankietę anestezjologiczną;

5. Termin konsultacji anestezjologicznej – na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien przynieść już aktualne badania laboratoryjne

 

Na 2 dni przed zabiegiem operacyjnym pacjent otrzymuje informacje dotyczące godziny przyjścia do kliniki w dniu zabiegu.

Godzina rozpoczęcia zabiegu operacyjnego jest zależna od planu pracy bloku operacyjnego w danym dniu.

 

Warunkiem przeprowadzenia zabiegu operacyjnego jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości wskazanej w umowie operacyjnej najpóźniej w  dniu przyjęcia na oddział.

 

Procedura przyjęcia pacjenta do zabiegu operacyjnego

W umówionym dniu zapraszamy pacjenta do recepcji kliniki. Po rejestracji i dokonaniu niezbędnych formalności administracyjnych osoba z obsługi recepcji odprowadza pacjenta na oddział i kontaktuje z pielęgniarką dyżurną.

 

Pacjent powinien pamiętać, aby zachować zalecenie anestezjologiczne – 6h przed przyjęciem na oddział nic nie jeść i 4h nic nie pić.

 

 

Co należy zabrać na oddział pooperacyjny?

Zalecane jest, aby pacjent zabrał ze sobą:

 • Przybory higieniczne
 • Wygodną pidżamę ( w przypadku operacji kończyny dolnej najwygodniejsza jest pidżama z krótkimi spodenkami; natomiast przy operacji kończyny górnej – pidżama rozpinana)
 • Stabilne obuwie

 

Zalecamy pozostawienie wartościowych rzeczy w domu. ”Ortopedika” nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy.

 

Dysponujemy salami 1 lub 2 osobowymi, wyposażonymi w łóżka elektryczne, szafki przyłóżkowe, szafę ubraniową, telewizor, stolik wraz z fotelami. Każda sala ma swój węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Na oddziale pooperacyjnym jest możliwość korzystania z telefonów komórkowych jak również z łącza do Internetu.

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale zapewniamy pełne wyżywienie: śniadania i kolacje przygotowywane przez personel kliniki natomiast obiady dostarczane przez firmę cateringową.

W przypadku operacji dziecka jest możliwość przebywania jednego z opiekunów przez okres hospitalizacji małego pacjenta.

W okresie pandemii odwiedziny pacjentów w klinice są zawieszone.

Na terenie kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 

Procedura wypisania Pacjenta z oddziału

O terminie wyjścia z oddziału decyduje lekarz prowadzący, o czym informuje pacjenta.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę wypisową z zaleceniami pooperacyjnymi, datami wizyt kontrolnych, receptami na leki, wynikami badań i zaświadczeniami wydawanymi na życzenie pacjenta.

 

W przeciągu 14 dni od chwili wypisania z oddziału, Dyrektor Medyczny przygotowuje całkowity kosztorys zabiegu operacyjnego i hospitalizacji, po czym informuje Pacjenta o ostatecznym koszcie usługi z uwzględnieniem wpłaty przed zabiegiem. Pozostała płatność na podstawie kosztorysu powinna być uregulowana w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania rozliczenia. W chwili uregulowania wszystkich kosztów za zabieg operacyjny, Pacjent otrzymuje fakturę za dokonane płatności.

 

W przypadku uwag lub wątpliwości Pacjent powinien kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Medycznym.

 

Możliwe powikłania około- i pooperacyjne towarzyszące leczeniu ortopedycznemu

Powikłania około – i pooperacyjne są niestety nieuniknioną, choć rzadką, konsekwencją leczenia operacyjnego. Wielu z nich dzięki odpowiedniej staranności i wysokiej jakości opieki można uniknąć, na niektóre jednak nie ma wpływu ani lekarz, ani pacjent.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę powikłań mogących wystąpić podczas i po leczeniu operacyjnym.

Pacjent przygotowywany do zabiegu, poddany wszechstronnej diagnostyce i dodatkowym wnikliwym badaniom, może mimo to ujawnić problemy/schorzenia wpływające na proces leczenia takie jak:

 • udar niedokrwienny (pomiar RR)
 • udar krwotoczny
 • zawał (ostry zespół wieńcowy)
 • wstrząs anafilaktyczny (uczulenie)
 • zapalenie dolnych dróg moczowych (po zastosowaniu cewnika)
 • reakcja na opatrunki/leki

 

Możliwe powikłania około i pooperacyjne:

 • Powikłania ogólnochirurgiczne

 

(zaburzenia gojenia skóry, infekcje, krwawienia, obrzęki, zaburzenia czucia, przebarwienia, krwiaki, uszkodzenia nerwów, gałązek naczyń, odczyn na szwy, materiał opatrunkowy, blizny, bliznowce)

 • Powikłania specyficzne dla rodzaju zabiegu:

ARTROSKOPIA

Jest to zabieg operacyjny podczas którego przez minimalne dojścia operacyjne do stawu wprowadzana jest kamera i narzędzia co umożliwia operacje naprawcze stawu bez jego otwierania. Dostępy artroskopowe (portale) tworzy operator w zależności od potrzeb technicznych zabiegu – ich ilość i topografia może odbiegać od standardowych.

 

Możliwe powikłania:

 • zaleganie płynu w tkance podskórnej (infiltracja w szczególności w przypadku zabiegów w stawach ramiennym i łokciowym) – powoduje to obrzęk okołostawowy, który zazwyczaj wchłania się po kilku dniach;
 • w trakcie zabiegów artroskopowych (poza artroskopią barku i biodra) stosuje się opaskę niedokrwienną Esmarcha, zaciskaną na udzie lub ramieniu. Może ona powodować powstanie pęcherzy naskórkowych pod opaską, zaburzenia czucia skórnego na skutek ucisku nerwów i obrzęki. Wszystkie te problemy przy należytym prowadzeniu pooperacyjnym powinny ustąpić w ciągu kilkunastu dni. W rzadkich przypadkach możliwe jest utrzymujące się drętwienie operowanej kończyny przez okres kilku tygodni;
 • obrzęki operowanych stawów wynikają z podrażnienia błony maziowej w trakcie zabiegu i ustępują po 2-3 tygodniach.

 

Stabilizacja śródszpikowa trzonów kości długich (pręty, gwoździe ryglowane)

Zabieg operacyjny polegający na stabilizacji złamań kości długich przy pomocy tytanowych lub stalowych prętów wprowadzonych do wnętrza jamy szpikowej.

 

Możliwe powikłania:

 • zwiększone ryzyko zakrzepicy z powodu otwarcia jamy szpikowej;
 • ryzyko rozszczepiennego złamania trzonów kości przy wprowadzaniu pręta/gwoździa – duże dźwignie/ obniżona wytrzymałość kości.

 

Stabilizacja „otwarta” złamań kości

Polega na dojściu operacyjnym nad złamaniem, nastawieniu odłamów kostnych i stabilizacji płytą i śrubami Płyta może być tytanowa lub stalowa.

Możliwe powikłania:

 • zaburzenia zrostu kostnego;
 • obluzowanie materiału zespalającego;
 • złamanie zespolenia;
 • nietolerancja metalu;
 • konflikt zespolenia z tkankami pokrywającymi – ścięgnami lub skórą.

Osteotomia

Przecięcie chirurgiczne kości z ponownym ustabilizowaniem (drutem, gwoździem, prętem, płytą lub śrubami).

Możliwe powikłania:

 • przemieszczenie wtórne odłamów;
 • wyłamanie/destabilizacja zespolenia;
 • opóźnienie, brak zrostu;
 • utrata pożądanej korekcji – wtórna deformacja.

 

Zabiegi na tkankach miękkich

Szycie mięśni, ścięgien, rekonstrukcja więzadeł.

Możliwe powikłania:

 • reakcja alergiczna na szwy;
 • zrosty tkanek w miejscu dostępu chirurgicznego;
 • czasowe/ trwałe uszkodzenia gałązek nerwowych;
 • zanik siły i masy mięśniowej;
 • zaburzenia kurczliwości tkanek (wydłużenie, przykurcze, zbliznowacenie).

 

Każdy organizm prezentuje własną, indywidualną reakcję na zabieg, indywidualne tempo gojenia i rekonwalescencji.

Profilaktyka około i pooperacyjna w zakresie antybiotykoterapii i leczenia przeciwzakrzepowego nie daje gwarancji eliminacji tych zagrożeń, jedynie je minimalizuje.

EXOGEN

Płytkopochodne czynniki wzrostu

Diagnoza podologiczna

Przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu Podologicznego

 • usunięcie standardowych/fizjologicznych zrogowaceń
 • obcięcie i oszlifowanie paznokci
 • usunięcie hiperkeratoz/zrogowaceń z wału paznokciowego
 • wmasowanie preparatu

Zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne

Zabiegi operacyjne

(cennik wybranych zabiegów operacyjnych, ostateczna wycena operacyjnego jest przygotowana na podstawie wystawionego skierowania na zabieg operacyjny w placówce)

NAZWA CENA

Konsultacje medyczne

dr Mioduszewski 400 zł
dr Świerczyński 380 zł
dr Wróbel 350 zł
dr Kiljan 280 zł
dr Mazek 350 zł
dr Mihułka 400 zł
dr Śliwińska-Stańczyk 320 zł – 350 zł
dr Głowacki 400 zł
dr Kiepek 230 zł
dr Nowicki 350 zł
dr Biały 230 zł
dr Kłos 250 zł
dr Sroczyński 280 zł
dr Ananicz 230 zł

Gab. dr Edyta Biernat – Kałuża

wizyta pierwszorazowa osobista 490 zł
wizyta pierwszorazowa ( telekonsultacja) 400 zł
wizyta drugorazowa osobista 400 zł
wizyta kolejna osobista 300 zł
wizyta kolejna teleporada 180 zł

Badanie USG

dr Sroczyński 320 zł
dr Kłos 280 zł
dr Kułaga 200 zł

Rehabilitacja

rehabilitacja wstępna 230 zł
rehabilitacja godzina 180 zł
rehabilitacja 30 min 150 zł
rehabilitacja indywidualna 280 zł
pakiet 12h rehabilitacji 1950 zł

Zabiegi operacyjne

Artroskopia stawu skokowego 10500 zł – 15250 zł
Artroskopia stawu kolanowego 9600 zł   – 20400 zł
Artroskopia stawu barkowego 12380 zł – 15600 zł
Artroskopia stawu biodrowego 14060 zł – 16200 zł
Artroskopia nadgarstka 8200 zł   – 13800 zł
Drobne zabiegi chirurgii ręki 5500 zł   – 7500 zł
Korekcja przodostopia 6800 zł   – 14700 zł
Plastyka tkanek miękkich 9600 zł   – 12700 zł
Osteosynteza 9450 zł   – 16800 zł
Endoproteza stawu biodrowego 15300 zł – 16800 zł
Endoproteza stawu kolanowego 18200 zł – 25000 zł
Usunięcie implantów 4200 zł   – 6500 zł
Dyskopatia lędźwiowa 13200 zł – 14700 zł
Dyskopatia szyjna 13200 zł – 14700 zł
Kyfoplastyka 13200 zł
Zabiegi sonochirurgiczne 200 zł     – 2500 zł

 

Podane ceny nie zawierają cen dodatkowych materiałów medycznych ( np. implanty ) oraz kosztu hospitalizacji.

Szczegółowy cennik dostępny jest w rececpjii.