Informacja o wpływie promieniowania na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie promieniowania na zdrowie ludzi i na środowisko

Działając zgodnie z wymogami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1173 ) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko