Sławomir Mihułka

Specjalista neurochirurg

Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe- MEDYCYNA  BÓLU, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011-2013
 • Szkolenie w zakresie elektromiografii i neurografii, Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2010 r.
 • Specjalista neurolog 2009 r.
 • Studia Podyplomowe-Prawo Medyczne ,Bioetyka i Socjologia Medycyny, Uniwersytet Warszawski-Wydział Prawa i Administracji 2006 r.
 • Stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim 2000-2001
 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 1996-2002

Doświadczenie zawodowe:

 • Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej od 2013 r.
 • Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii, Instytut Reumatologii Warszawa; starszy asystent od 2011 r.
 • Oddział Neurologii, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia; asystent, starszy asystent 2003-2011
 • Hospicjum Domowe Caritas 2005-2006

Członek:

 • Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Kliniczne
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Kursy i szkolenia:

 • 03.2013 r. Interventional Pain Hands-on Cadaver Workshop and Symposium; University of Malta Medical School/CoMedical pod patronatem dr Charles’a Gauci
 • 05.2012 r. International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Poland-Fundacja Promocji Medycyny Bólu, Sopot
 • 10.2011 r. Pain in Europe VII- EFIC-Hamburg, Niemcy
 • 09.2011 r. International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Poland-Polskie Towarzystwo Badania Bólu/PolskieTowarzystwo Neuromodulacji, Wrocław
 • 09.2011 r. Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu-RoztoczańskaSzkołaUltrasonografii
 • 05.2011 r. Zespoły cieśni-możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, Medical Communications, Warszawa
 • 04.2011 r. Hands-on Interventional Cadaver Workshop- Fundacja Promocji Medycyny Bólu, Gdańsk
 • 10.2010 r. Ośrodkowy układ nerwowy- Europejski Komitet Edukacyjny w Anestezjologii C.E.E.A, Poznań
 • 10.2010 r. Przydatność badań elektrofizjologicznych we współczesnej medycynie –IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Kraków
 • 03.2009 r. Perspektywy farmakoterapii chorób układu nerwowego; Neurologia ,Warszawa
 • 02.2009 r. Szczególne problemy terapii neurologicznej; Akademia po Dyplomie, Warszawa
 • 09.2008 r. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Wrocław
 • 11.2007 r. Konferencja naukowa- Naczyniopochdne zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego, Warszawa
 • 02.2007 r. Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań
 • 11.2006 r. ALS Provider Course -specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych -Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji, Kraków
 • 09.2005 r. Konferencja naukowo-szkoleniowa- Stwardnienie boczne zanikowe, Kraków
 • 05.2006 r. Postępy w Opiece Paliatywnej –Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • 09.2005 r. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Łódź
 • 04.2005 r. Konferencja- Nowoczesne metody zapobiegania powikłaniom naczyniowym aterotrombozy, Warszawa

Kierunki zainteresowań naukowych:

 • leczenie przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa, szyjnopochodnych bólów głowy oraz neuralgii potylicznej, zespołów bólowych nerwów obwodowych z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych

Znajomośc języków

 • Niemiecki, angielski , rosyjski