Postawa Twojego dziecka

Co powinno zaniepokoić Cię w postawie Twojego dziecka? Sprawdź to sam!

Jak szybko sprawdzić czy dziecko ma problemy z prawidłową postawą ciała?

W trakcie obserwacji dziecka naszą uwagę powinna zwrócić wszelka asymetria w poruszaniu się
czy postawie ciała. W przypadku swobodnie stojącego dziecka nierówno ustawione łopatki,
niesymetryczne wcięcie w talii między prawą a lewą stroną czy skośnie ustawiona miednica
mogą wskazywać na rozwijającą się skoliozę czyli boczne skrzywienie kręgosłupa.
Zrób prosty test!
Warto poprosić dziecko o skłon do przodu ze swobodnie opuszczonymi rękami i obserwować czy
łopatki, klatka piersiowa oraz obydwie strony lędźwi utrzymują się symetrycznie w jednym
poziomie. Występowanie jednostronnego garbu żebrowego uprawdopodabnia wystąpienie
skoliozy. Skoliozę należy różnicować z zaburzeniami statycznymi postawy takimi jak nierówność
kończyn dolnych, przykurcz stawu biodrowego, rzadziej dyskopatia. Ocena taka jest częścią
badania prowadzonego przez lekarza.

Na co jeszcze zwrócić uwagę??
Łopatki nie powinny odstawać znacznie do tyłu od kręgosłupa, barki nie powinny być pochylone
do przodu, a głowa wystawać do przodu od pionowej linii kręgosłupa. Gdy jest inaczej, można
podejrzewać występowanie tzw. pleców okrągłych. Najczęstszą przyczyną takiego zaburzenia
postawy jest osłabienie mięśni grzbietu spowodowane niejednokrotnie długotrwałą pozycją
siedzącą, złą organizacją miejsca nauki bądź zabawy. Istnieje również cały szereg przyczyn
niezależnych od pacjenta, a związanych min. z podłożem genetycznym np. choroba
Sheuermanna. Jeśli podejrzewamy występowanie pleców okrągłych również niezbędna będzie
konsultacja lekarska.

Warto też zwrócić uwagę na występowanie zagłębienia bądź wyniosłości w okolicy mostka –
między piersiami – mogące świadczyć o klatce piersiowej lejkowatej bądź ‘kurzej’.

Sprawdź buty dziecka!
Koślawość kolan, stawów skokowych i stóp – te trzy częste wady zwykle współistnieją ze sobą i
mogą wzajemnie się nasilać. Tym co często zwraca uwagę rodzica jest nierównomierne
ścieranie podeszwy buta – znacznie szybsze od strony wewnętrznej niż zewnętrznej. Warto
jednak zauważyć, że przejściowa koślawość kolan jest sytuacją normalną dla dzieci w wieku 3-7
lat. W przypadku niepokoju rodziców zawsze wskazana jest konsultacja ze specjalistą.

Jak postępować gdy zauważymy nieprawidłowości w postawie ciała naszego dziecka?
Obserwacja dziecka w trakcie wszelkich aktywności ruchowych takich jak zabawa, chód czy bieg jest
kluczowa dla oceny prawidłowości jego rozwoju. W przypadku podejrzenia wady postawy
niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka i leczenie – im dziecko jest młodsze tym większe
szanse na skuteczne leczenie. Właściwym postępowaniem będzie wówczas konsultacja lekarska,
w trakcie której lekarz zbada małego Pacjenta, a w razie potrzeby zaleci poszerzenie diagnostyki
o badania dodatkowe (RTG, USG, rezonans magnetyczny) oraz rozpocznie odpowiednie leczenie.
Zdecydowana większość wad postawy nie wymaga leczenia operacyjnego i w przypadku
rozwijającego się szkieletu skuteczna jest odpowiednio prowadzona fizjoterapia.

Czy sam sport może zastąpić rehabilitację?
Podejmowanie odpowiednio dobranej aktywności sportowej jest wskazane dla wszystkich
pacjentów. Należy jednak uświadomić sobie, że sport nie jest w stanie zastąpić profesjonalnej
diagnostyki i fizjoterapii, a nieprawidłowo dobrane obciążenia treningowe mogą wzmacniać
grupy mięśni nasilające deformację stawów i kręgosłupa. W postępowaniu leczniczym niezwykle
ważna jest rola fizjoterapeuty, który zaproponuje ćwiczenia i nauczy Pacjenta prawidłowej
aktywności fizycznej. Pamiętajmy, nie bez przyczyny wszyscy zawodowi sportowcy mają całe
sztaby fizjoterapeutów i lekarzy.

Lekarz Patryk Kiljan