PUBLIKACJE ROBERT ŚWIERCZYŃSKI

PUBLIKACJE

ROBERT ŚWIERCZYŃSKI

Wystąpienia:

 • 2000 – 5-th Congress of the Turkish Society of the Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery (ESSKA aproved) Istambul 24 – 27.10.2000 oral presentations:
  • R. Śmigielski, R. Świerczyński, A. Mioduszewski, R. Jopek, J. Grabowski, G. Adamczyk: Reconstruction of the leteral ligaments of the ankle joint using plantaris tendon ipsilateral autograft – 9 cases results of the chronic ankle instability.
  • R. Świerczyński, R. Śmigielski, A. Mioduszewski, R. Jopek, J. Graboeski, G. Adamczyk Achilles tendon ruptures operatively repaired with early range of motion and functional rehabilitation protocol – early results of the 12 cases.
  • Śmigielski R., Świerczyński R., Mioduszewski A., Pasierbiński A., Jarząbek A., Adamczyk G.: Anterior cruciate ligament reconstruction associated with osteochondral autogenous transfer (OATS) arthroscopically assisted procedures with compromised functional rehabilitation programme – early result of 4 cases.
  • Śmigielski R., Mioduszewski A., Świerczyński R., Jarząbek A., Adamczyk G.: Tibial tubercle osteotomy combined with medial retinaculum procedure in lateral patella instability – early observations.
  • Śmigielski R., Mioduszewski A., Świerczyński R., Pasierbiński A., Adamczyk G.: The chondromalacia IV of the central part of the humeral head – osteochondral autograft transfer (OAT) knee – shoulder.
  • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Mańka J.,.Milewska M, Adamczyk G.: The medial femoral condyle (MFC) cartilage surface morphology in patients after total or subtotal medial meniscectomy.
 • 2001 – Congress of ISAKOS Montreux, Switzerland 2001:
  • Śmigielski R., Mioduszewski A., Świerczyński R., Adamczyk G.: The chondromalacia IV of the central part of the humeral head – osteochondral autograft transfer (OAT) knee-shoulder.
  • Śmigielski R., Mioduszewski A., Świerczyński R., Jarząbek A., Adamczyk G.: Tibial tubercle osteotomy combined with medial retinaculum procedure in lateral patella instability – early observations
  • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Mańka J., Milewska M., Adamczyk G.: The medial femoral condyle (MFC) cartilage surface morphology in patients after total or subtotal medial meniscectomy
  • Świerczyński R., Śmigielski R., Mioduszewski A., Grabowski J.: Achilles tendon ruptures repaired operatively with early functional rehabilitation protocol – early results of 12 cases.
  • Śmigielski R., Świerczyński R., Mioduszewski A., Grabowski J.: Anterior cruciate ligament reconstruction associated with osteochondral autograft transfer (OAT) arthroscopically assisted procedures with compromised functional rehabilitation programme – early results of 4 cases.
 • 2001 – 5thCongress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFFORT) June 1-7, 2001, Rhodes Greece:
  • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Mańka J., Milewska M.: The medial femoral condyle (MFC) cartilage surface morphology in patients after total or subtotal medial meniscectomy.
  • Śmigielski R., Mioduszewski A., Świerczyński R., Pasierbiński A., Adamczyk G.: The chondromalacia IV° of the central part of the humeral head – osteochondral autograft transfer (OAT) knee-shoulder.
  • Śmigielski R., Świerczyński R., Mioduszewski A., Grabowski J.: Anterior cruciate ligament reconstruction associated with osteochondral autograft transfer (OAT) in one stage procedure.
  • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Jarząbek A., Adamczyk G.: Tibial tubercle osteotomy combined with medial retinaculum procedure in lateral patella instability – early observations.
  • Świerczyński R., Śmigielski R., Mioduszewski A., Grabowski J.: Achilles tendon ruptures repaired operatively with early functional rehabilitation protocol – early results of 12 cases.
 • 2001 – Speciality Day of EFOST (European Federation of Sports and Traumatology)
  • Śmigielski R., Świerczyński R., Mioduszewski A., Grabowski J.: ACL reconstruction with osteochondral autograft transfer.
 • 2013 – The 3rd International Congress of the Polish Society of Arthroscopic Surgery
  • Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M – Arthroscopic treatment of lateral compartment instability of the ankle joint
 • 2014 6th Polish Foot and Ankle Meeting.
  • ‐guided, percutaneous repair of acute Achilles tendon rupture – an effective treatment for patients with other diseases – preliminary report. Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M.
  • Biomechanical evaluation of locomotor function of foot after EOTTS surgical procedure – preliminaryreport. Andrzej Mioduszewski1, Edyta Łukasik1,2, Renata Jopek1,               Robert Świerczyński1, Mikołaj Wróbel1,Michał Wychowański2
   • Center for Specialized Surgery ORTOPEDIKA in Warsaw,Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw(Faculty of Rehabilitation, Department of Biomechanics)
  • Severe bilateral forefoot deformity in middle age male caused by bilateral hallux valgus. Case presentation. Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M.
 • 2014 – XI Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej ,,Majówka Młodych Biomechaników”; Ustroń; E. Łukasik, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, M. Wychowański,
  A. Wit Ocena biomechaniczna pacjentów po korekcji stopy płasko-koślawej implantem podskokowym – doniesienia wstępne (I miejsce w konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas konferencji) [sesja plenarna];
 • 2014 – 6. Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego w Jastarni; A. Mioduszewski, E. Łukasik, R. Jopek, R. Świerczyński, M. Wróbel,
  M. Wychowański Biomechaniczna ocena funkcji lokomocyjnej stopy po zabiegu operacyjnym metodą EOTTS – doniesienie wstępne [sesja plenarna];
 • 2015- X Sympozjum ,,Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; E. Łukasik, A. Mioduszewski, . Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Analiza kinetyczna stawu skokowego u osób po korekcji stopy płasko-koślawej za pomocą implantu podskokowego – doniesienie wstępne [sesja plenarna];
 • 2015 Warszawa Joint Preservation Congress 04-05.09.15
  • Non-invasive meniscal repair? Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G.
 • XI Sympozjum ,,Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, 04.03.2016 r.; E. Łukasik, N. Kapiński,
  A. Mioduszewski, . Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Analiza kinetyczna stawu kolanowego u osób po korekcji stopy płasko-koślawej za pomocą implantu podskokowego – doniesienie wstępne [sesja plenarna];
 • 2016 PFAS Jurata
  • Arthroscopy of the MTP1 joint- case report. Mioduszewski A., Wróbel M., Świerczyński R., Sroczyński J.
 • 2016 – Foot International 2016 w Berlinie,; E. Łukasik, A. Mioduszewski, . Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Kinetic analysis on ankle In patients after correction of the flatfoot using the subtalar implant – the preliminary report[sesja plakatowa];

Publikacje:

 • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Adamczyk G.- The medial femoral condyle surface morphology In patients after total or subtotal medial meniscectomy. Acta Clinica 2001 (1:2)129-133.
 • Mioduszewski A., Śmigielski R., Świerczyński R., Adamczyk G.- Tibial tubercle osteotomy in patients with lateral patella instability. Acta Clinica 2001 (1:2) 133-138
 • Świerczyński R., Śmigielski R., Mioduszewski A.- Reconstruction of the lateral ligaments of the ankle joint using ipsilateral plantaris tendon autograft. Acta Clinica 2001 (1:2) 145-152
 • Świerczyński R., Śmigielski R., Mioduszewski A.- Achilles tendon ruptures operatively repaired with early range of motion and functional rehabilitation protocol ó early results of 12 cases Acta Clinica 2001 (1:2) 152-161
 • 2007 – J ORTHOP TRAUMA SURG REL RES 1 (5) 2007 – artykuł oryginalny
 • 2013 – Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Sroczyński J, Łukasik E, Kłos G, Zelik M; Postępowanie w leczeniu skręceń stawu skokowego; J ORTHOP TRAUMA SURG REL RES; 1 (31) 2013