mgr

Marzena Lewandowska

Pielęgniarka epidemiologiczna

Wykształcenie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny- studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

  • “Ortopedika” Centrum Chirurgii Specjalistycznej
  • Szpital Bielański – oddział laryngologiczny
  • Carolina Medical Center- oddział Ortopedii

Kursy i szkolenia:

  • Leczenia ran
  • Reanimacji i resuscytacji krążeniowo- oddechowej
  • Wykonywania i interpretacji EKG
  • Krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej oraz ESSKA Congress 2006 w Austrii i ESSKA Congress 2008 w Portugalii.

Osiągnięcia

Tytuł Pielęgniarki Roku 2008 Carolina Medical Center

„Przygotowanie chorego do adaptacji w oddziale”- Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2006