mgr Magdalena Mateuszów

Dyrektor Medyczny

Wykształcenie:

  • 1997-2002 Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa
  • 2007-2008 Szkoła Główna Handlowa Studia Podyplomowe – Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia
  • 2015-2016 Szkoła Główna Handlowa Studia Podyplomowe – Zarządzanie Biznesem Medycznym

Doświadczenie zawodowe:

od 2009

“Ortopedika” Centrum Chirurgii Specjalistycznej

Dyrektor Medyczny

1999 – 2009

Carolina Medical Center Warszawa

Pielęgniarka odcinkowa 1999-2002

Pielęgniarka oddziałowa 2002-2009

Audytor wewnętrzny ISO 9001

Wojewódzki Szpital Bródnowski

Pielęgniarka odcinkowa na oddziale ortopedii I traumatologii

Działalność zawodowa:

2006

Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Komitet Organizacyjny III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej

2006 – 2007

Polski Komitet Olimpijski, Członek Komisji Medycznej

2006 – 2008

Członek kadry medycznej opiekującej się Narodową Kadrą Pływacką (pielęgniarka na zgrupowaniu w Hiszpanii, Japonii)

2005

II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa, 06-08 październik 2005