Wykształcenie:

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna- Wydział Pielęgniarstwa- studia licencjackie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – magister pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Liceum Medyczne im. Janusza Korczaka

Doświadczenie zawodowe:

od 2009

“Ortopedika” Centrum Chirurgii Specjalistycznej

2005 – 2009

Carolina Medical Center Warszawa

1997 – 2005

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza Warszawa

Kursy i szkolenia:

  • Krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • Wykonywanie i interpretacja EKG
  • Reanimacji i resuscytacji krążeniowo – oddechowej