Grzegorz Kłos

Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wykształcenie:

 • Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2018 r.
 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2004 r. – 2010 r.

Doświadczenie zawodowe:

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski  w Warszawie Sp. z o.o. 2015-2018
 • Ortopedika – Klinika Chirurgii Specjalistycznej od 2009 r. 2011-2015
 • SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii  2010-2011

Kierunki zainteresowań naukowych:

Główne obszary zainteresowań zawodowych to chirurgia artroskopowa oraz sonochirurgia.

Udział w kongresach, sympozjach i wystąpienia

 • 2012 – PTOiTR, Rzeszów
  • Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Kłos G – Niestabilność stawu skokowego – diagnostyka, leczenie
 • 2013 – Jastarnia – 5 Spotkanie nt Stopy i Stawu Skokowego, PFAS – 11 – 13.04.2013
  • Świerczyński R, Mioduszewski A, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M.- Wczesne wyniki korekcji płaskostopia metodą EOTTS – stabilizacja zatoki stępu – obserwacja roczna
  • Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M. – Artroskopia w zaawansowanych, pourazowych zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
  • Świerczyński R, Mioduszewski A, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M. – Najczęstsze powikłania w przezskórnej korekcji deformacji koślawej palucha
  • Mioduszewski A., Wróbel M., Kłos G., Świerczyński R. – Uraz zgnieceniowy obu stóp u skoczka spadochronowego – opis przypadku
  • Wróbel M., Mioduszewski A., Kłos G. – Rewizyjna stabilizacja stawu skokowego po nieudanej tenodezie przedziału bocznego ścięgnem mięśnia strzałkowego krótkiego – opis przypadku
 • 2013 – The 3rd International Congress of the Polish Society of Arthroscopic Surgery
  • Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M – Arthroscopic treatment of lateral compartment instability of the ankle joint
 • 2013 – Medycyna Regeneracyjna w Chirurgii Stawu Skokowego i Kolanowego – VII Bielskie Sympozjum Ortopedyczne
 • Mioduszewski A, Wróbel M, Świerczyński R, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M; – Allogenic Meniscal Transplantations
 • 2014 – Jastarnia -6 Spotkanie nt Stopy i Stawu Skokowego, PFAS, 2-4.10.2014
  • Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M. Przezskórne szycie ścięgna Achillesa pod kontrolą USG jako skuteczna metoda leczenia świeżych zerwań u pacjentów obciążonych innymi chorobami.
  • A. Mioduszewski, R. Świerczyński, M. Wróbel, J. Sroczyński, G. Kłos, M. Zelik- Znacząca deformacja przodostopia obu stóp z powodu paluchów koślawych – opis przypadku
 • Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M. Niedokonana artrodeza stawu skokowego dolnego jako powikłanie leczenia złamań kości piętowej – opis 2 przypadków
 • 2014 6th Polish Foot and Ankle Meeting.
  • guided, percutaneous repair of acute Achilles tendon rupture – an effective treatment for patients with other diseases – preliminary report. Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M.
   • Center for Specialized Surgery ORTOPEDIKA in Warsaw,Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw(Faculty of Rehabilitation, Department of Biomechanics)
  • Severe bilateral forefoot deformity in middle age male caused by bilateral hallux valgus. Case presentation. Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G, Zelik M.
 • 2015 Warszawa Joint Preservation Congress 04-05.09.15
  • Arthroscopic repair of ACL with “internal bracing” augmentation. Andrzej Mioduszewski, Mikołaj Wróbel, Juliusz Sroczyński, Grzegorz Kłos
  • Non-invasive meniscal repair? Mioduszewski A, Świerczyński R, Wróbel M, Sroczyński J, Kłos G.
  • Artroskopowe czy otwarte leczenie niestabilności bocznej stawu skokowego? Mioduszewski A., Wróbel M., Sroczyński J., Kłos G.
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem techniki „internal bracing”. Andrzej Mioduszewski, Mikołaj Wróbel, Juliusz Sroczyński, Grzegorz Kłos
 • 2016 APKASS Congress Hong Kong 9-12.06.2016
  • Arthroscopic Treatment of the Lateral Ankle Instability – Mioduszewski A, Wrobel M, Świerczynski R, Sroczynski J, Kłos G
 • 2016 – EFAS congress Berlin 23-25.06.2016
  • Arthroscopic Treatment of the Lateral Ankle Instability – Mioduszewski A, Wrobel M, Świerczynski R, Sroczynski J, Kłos G

Publikacje

 • Mioduszewski A, Wróbel M, Szyszka M, Adamczyk P, Szczygieł A; Leczenie niestabilności stawu skokowego; J ORTHOP TRAUMA SURG REL RES 1 (5) 2007 – artykuł oryginalny