Dr n.med.

Edyta Biernat-Kałuża


Studia medyczne ukończyła na Akademii Medycznej w Warszawie w 1991r., a pracę doktorską pt. „Znaczenie seronegatywnych zapaleń stawów w praktyce ortopedycznej” obroniła w 2003r.

W latach 2000-2012 pracowała w Carolina Medical Center, w tym jako Kierownik Centrum Kompetencji Reumatologia, Ordynator Oddziału Reumatologia (pierwszego w Polsce niepublicznego oddziału reumatologicznego). W CMC była też Kierownikiem ds. Medycznych, Członkiem Zarządu i Vice Prezesem. W 2010 r. założyła pierwsze w Polsce Centrum Medycyny Żywienia.

Od 2012- do chwili obecnej kieruje Poradnią Reumatologiczną oraz Centrum Medycyny Żywienia i Stylu Życia w ORLIK w Warszawie. Na stałe współpracuje z Ortopediką, gdzie prowadzi leczenie biologiczne oraz kontynuuje współpracę z CMGamma. Jest m.in. jednym z trzech polskich członków lekarzy ACR- American College of Rheumatology oraz jedynym przedstawicielem Polski w grupie badaczy dny moczanowej i innych krystaloartropatii: G-CAN- Gout, Hyperuricemia and Crystal-Associated Disease Network. Dwukrotnie zorganizowała sympozja: „Reumatologiczne przyczyny niepowodzeń w ortopedii czyli Reumatologia w pigułce dla ortopedów” (2008 i 2012) oraz I–wszą Ogólnopolską Konferencję Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej (2016). Jest współautorem rozdziałów w podręczniku “Kardionefrologia” i w „Kompendium nietolerancji pokarmowych” oraz wykładowcą podczas różnych konferencji i sympozjów medycznych w Polsce i zagranicą; autorem bardzo licznych wystąpień i artykułów w piśmiennictwie polskim i międzynarodowym.

Prywatnie: żona (bardzo wyrozumiałego męża) i mama trójki dzieci.