dr n. med. Paula Śliwińska – Stańczyk

Specjalista reumatolog

Wykształcenie:

 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej Warszawie w latach 1984 -1990
 • I stopnień z chorób wewnętrznych 1994 r.
 • II stopień z reumatologii 1998 r.
 • Tytuł doktora nauk medycznych „Wpływ glikokortykosteroidów na funkcję jednojądrowych komórek krwi obwodowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów” Instytut Reumatologii w Warszawie 1998 r.
 • Staż uniwersytecki na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Genewie 2004r.
 • Staż Naukowy w laboratorium Oddziału Immunologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie III-XI 2004

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt w Klinice Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie 2007- 2009
 • Prowadząca zajęcia praktyczne z zakresu reumatologii ze studentami English Division Akademii Medycznej, a w 2009 roku ze studentami II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 2006-2008
 • Konsultant w dziedzinie reumatologii w Linea corporis od 2007 r.
 • Adiunkt w Klinice Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie od 01.2016 r. wykładowca na kursach specjalizacyjnych CMKP dla reumatologów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji od 05.2009 r. do 12.2015 r.
 • Konsultant w dziedzinie reumatologii w Medicover 2002-2003 i 2005-05.2006
 • Młodszy asystent, asystent, adiunkt w Klinice Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie 1992- 2006
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego” Reumatologia” od 1998

Osiągnięcia

 • W latach 1992-2015 autorka i współautorka ponad 30 publikacji i doniesień na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych z dziedziny reumatologii;
 • Współautorka podręcznika „ Objawy reumatyczne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych” Termedia Wydawnictwa Medyczne 2010;
 • Udział w kilkunastu międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej;
 • Udział w licznych konferencjach, zjazdach, kongresach sympozjach i kursach doskonalących z zakresu reumatologii.