dr n. med. Andrzej Szafrański

Specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii dziecięcej

Wykształcenie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, 2-krotny stypendysta rządu Republiki Austrii w dziedzinie leczenia chirurgicznego guzów kości u dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem tzw leczenia oszczędzającego przy użyciu endoprotez onkologicznych w Oddziale Guzów Kości Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pracował m.in. w Oddziale IV Chirurgii Szpitala Praskiego w Warszawie, Oddziale Chirurgii i Ortopedii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. Bohdanowicza, Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Dodatkowo pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Instytutu Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w NZOZ Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania zawodowe związane są z leczeniem guzów kości zarówno łagodnych jak i złośliwych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu „oszczędzającym”, tzw. mniej okaleczającym – pozwalającym na zachowanie kończyny, u pacjentów ze złośliwymi guzami kości. Doświadczenie w rekonstrukcji kończyn po wycięciu guza przy użyciu endoprotez onkologicznych firmy Implantcast oraz Stanmore Implants Worldwide. Duże doświadczenie w stosowaniu tzw. endoprotez „rosnących” – wydłużalnych u dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem śp Prof. dr hab. med. Wojciecha Woźniaka oraz w ośrodkach zagranicznych: Instituti Ortopedici Rizzolli – Klinika Guzów Kości, Bologna – Włochy, Klinika Ortopedii Uniwersytetu Wiedeńskiego –Oddział Onkologii Ortopedycznej, warsztaty w dziedzinie onkologii ortopedycznej organizowane przez Klinikę Guzów Kości Uniwersytetu w Muenster przy współpracy z wiodącymi producentami implantów onkologicznych w ortopedii. Współpraca w dziedzinie leczenia chirurgicznego pacjentów z guzami kości z Kliniką Guzów Kości Uniwersytetu w Muenster. Dodatkowo specjalizuje się w leczeniu przerzutów do płuc. 19.12.2001 – tytuł doktora nauk medycznych – Opracowanie algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku przerzutów do płuc u pacjentów z mięsakiem kościopochodnym. Wyróżnienie przyznane przez Polską Akademię Umiejętności za najlepszy doktorat w dziedzinie medycyny zabiegowej w konkursie im. Aurelii Baczko.

Autor i współautor opublikowanych doniesień naukowych oraz licznych wystąpień na międzynarodowych i polskich kongresach naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych. Członek współzałożyciel Polskiego Rejestru Guzów Kości. Jeden ze współautorów zasad leczenia guzów kości opublikowanych w ramach Rejestru Guzów Kości oraz zaleceń postępowania Diagnostycznego i Terapeutycznego w Onkologii przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Członek towarzystw międzynarodowych:

  • European Muscolo Skeletal Oncology Society (EMSOS)
  • International Society Of Limb Salvage (ISOLS)