WARUNKI UCZESTNICTWA


DATA/LOKALIZACJA:

11-12.01.2019 r.- Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego im. Jana Pawła II, 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4


KOSZT:

Uczestnictwo w konferencji 550 zł.

Cena dla studentów 275zł

Bankiet towarzyszący 250 zł


Koszt uczestnictwa obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Cena nie obejmuje kosztu noclegu.


REJESTRACJA:

Osoby indywidualne: poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej oraz dokonanie płatności na konto bankowe przesłane przez organizatora.

Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.


Firmy zgłaszające uczestników: poprzez przesłanie na adres info@sportowiecamator.pl listy uczestników zawierającej imiona, nazwiska, numery pwz uczestników oraz dokonanie płatności na podstawie faktury pro formy.


Potwierdzenie zgłoszenia: przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem od organizatora.


WARUNKI REZYGNACJI:

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres info@sportowiecamator.pl

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie e-mailem od organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w konferencji można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest do dn. 31.12.2018 r. (włącznie).


BIURO ORGANIZACYJNE:

ORTOPEDIKA Centrum Chirurgii Specjalistycznej

ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa (na terenie Fortu Piontek)

Tel. (22) 510 26 62,

e-mail: info@sportowiecamator.pl