URAZY KRĘGOSŁUPA W TYM ZŁAMANIA OSTEOPOROTYCZNE

W przypadku złamań osteoporotycznych siły urazu może być niewielka, złamanie jednego lub kilku kręgów poza bólem i objawami neurologicznymi może prowadzić do stopniowo postępującej deformacji kręgosłupa ze zmniejszeniem pojemności klatki piersiowej i pogorszeniem wydolności oddechowej i krążeniowej.

W przypadku tego rodzaju złamań warto wkroczyć wcześnie z leczeniem operacyjnym zwykle jest ono wówczas małoinwazyjne, bezpieczne i daje bardzo dobre efekty.

Szczególnie efektywne są techniki kyfoplastyki z odtworzeniem kształtu złamanego trzonu, jednak poprawę kliniczną może przynieść już najprostszy zabieg wertebroplastyki.

W cięższych przypadkach z deformacją i uciskiem struktur nerwowych stosuje się bardziej inwazyjne metody leczenia operacyjnego, stabilizacje często ze wspomaganiem uchwytu śrub cementem kostnym, konieczne w tych przypadkach bywają korekcje wynikających ze złamań deformacji.

Sam fakt rozpoznania osteoporozy nie jest przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego kręgosłupa, wiąże się jednak z większym ryzykiem powikłań i wymaga odpowiedniego przygotowania zespołu operującego.

Minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa (MISS)

Wprowadzenie minimalnie inwazyjnych technik w chirurgii kręgosłupa oznacza konkretne korzyści dla pacjenta oraz mniejsze ryzyko powikłań okołooperacyjnych

  • lepszy efekt kosmetyczny (mniejsze blizny)
  • mniejsze uszkodzenie mięśni przykręgosłupowych
  • mniejsza utrata krwi
  • mniejsze ryzyko infekcji
  • krótsza hospitalizacja (1-3dni)
  • szybsza rehabilitacja
  • szybszy powrót do pracy i do różnych form aktywności


Minimalnie inwazyjna przezskórna stabilizacja kręgosłupa

Stabilizacja kręgosłupa, inaczej spondylodeza, jest procedurą chirurgiczną polegającą na zespoleniu sąsiednich kręgów za pomocą implantów tak, aby doszło do zrostu kostnego.

Stabilizacja kręgosłupa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych. Stabilizację kręgosłupa stosuje się w także w leczeniu wielu innych schorzeń, jak kręgozmyk, urazy kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe.

Stosowane powszechnie metody chirurgiczne wymagają rozległego odsłonięcia kręgosłupa w miejscu operowanym, co wiąże się z dużą raną i istotnym urazem mięśni przykręgosłupowych.

Techniki minimalnie inwazyjne pozwalają na wprowadzenie implantów stabilizujących kręgosłup przez niewielkie nacięcia skórne z zachowaniem mięśni przykręgosłupowych.
Zabieg minimalnie inwazyjnej (przezskórnej) stabilizacji transpedikularnej i międzytrzonowej TLIF w chorobie zwyrodnieniowej dysku na poziomie L5/S1
WRÓĆ