Dzięki wcześniejszej współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN), Ortopedika zaproszona została przez panią profesor Barbarę Łukomską do przystąpienia do konsorcjum ośrodków naukowych w celu stworzenia projektu badań naukowych, startującego w konkursie o grant w ramach STRATEGMED. Dziełem konsorcjum, w skład którego wchodzą IMDiK PAN - jako lider projektu, a ponadto - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Johns Hopkins University w Baltimore, Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI - Leipzig i Ortopedika jest projekt badawczy: "Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” - EXPLORE ME.

Projektowi Explore Me NCBiR przyznał najwyższą liczbę punktów i w lipcu 2016 roku nasze konsorcjum podpisało z NCBiR umowę realizacyjną grantu. W ramach 3 letniego programu badawczego w Ortopedice przeprowadzimy 72 zabiegi operacyjne rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz naprawy uszkodzeń chrzęstnych w kolanie z wykorzystaniem autogennych komórek macierzystych. Celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie komórek macierzystych w zabiegach naprawczych kolana poprawi gojenie tkanek i powrót do sprawności fizycznej.


Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym ExploreMe

Szanowni Państwo,

Jeśli doznali Państwo zerwania więzadła krzyżowego przedniego (WKP) lub uszkodzenia chrząstki w stawie kolanowym, zapraszamy do udziału w projekcie badawczym ExploreMe o nazwie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”.

Planowane badania są częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego prowadzonego w ramach programu : "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


W ramach projektu oferujemy Pacjentowi:

  • konsultacje lekarskie
  • przeprowadzenie zabiegu operacyjnego rekonstrukcji więzadła krzyżowego lub naprawy uszkodzenia chrzęstnego w kolanie
  • badania USG i MRI w trakcie prowadzenia obserwacji pooperacyjnej
  • rehabilitacja

Po zakwalifikowaniu do programu udział pacjenta w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Ponieważ jest to projekt badawczy, pacjent może zostać wykluczony z niego na każdym etapie leczenia. W przypadku wykluczenia pacjenta z projektu nie ponosi on żadnych kosztów wynikających z odbytych konsulatacji lekarskich ani badań.

Celem programu badawczego jest ocena, czy komórki macierzyste uzyskane ze szpiku kostnego pacjenta poprawiają wyniki leczenia operacyjnego uszkodzeń chrząstki stawowej i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.KRYTERIA


Włączające:

1. mężczyzna lub kobieta

2. wiek: WKP 18-40 lat, chrząstka 18 - 50 lat.

3. BMI<27

4.

  • WKP: świeże (<6m-cy) zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, bez innych patologii więzadłowych wymagajacych zaopatrzenia operacyjnego, potwierdzone w badaniu MRI i badaniu klinicznym.
  • chrząstka: objawowy ubytek chrząstki na kłykciach kości udowej lub w bruździe międzykłykciowej wielkości 1-4 cm2, potwierdzony w badaniu MRI, w stopniu 3 ub 4 wg skali ICRS

5. Pacjent wyrazi świadomą zgodę na aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i współpracę w okresie obserwacji

6. Pacjent nie jest obciążony chorobami przewlekłymi

7. Pacjent nie przyjmuje systemowo lub miejscowo leków sterydowych

8. Pacjentki w wieku rozrodczym potwierdzą, że w czasie leczenia i obserwacji nie są i nie planują zajść w ciążę

9. W okresie obserwacji Pacjent będzie regularnie zgłaszał sie na wyznaczone badania i wypełniał skale funkcjonalne


Wyłączające:

1. Brak wyrażenia świadomej zgody na uczestnictwo w programie badawczym

2. ciąża

3. choroby ogólne, szczególnie wymagające przewlekłego przyjmowania leków sterydowych doustnych, w postaci dożylnej lub miejscowo w zastrzykach

4.

  • WKP: uszkodzenia wielowięzadłowe wymagające chirurgicznego zaopatrzenia, towarzyszące uszkodzenia chrząstki >1cm2, nienaprawialne uszkodzenia łąkotek, przewlekły stan zapalny
  • Chrząstka: uszkodzenia chrzęstne >4cm2, uszkodzenia typu „kissing lesion”, towarzyszące uszkodzenia więzadeł wymagające naprawy chirurgicznej; nienaprawialne uszkodzenia łąkotek, przewlekły stan zapalny, OCD

5. osteoartroza

6. przebyte infekcje w obrębie kolana

7. stan po meniscektomii

8. zaburzenie osi mechanicznej kończyny dolnej >3 stopni

9. Przebyte wcześniej zabiegi naprawcze chrząstki, lub rekonstrukcja więzadeł

10. chrząstka - potwierdzona alergia na kwas hialuronowy

11. cukrzyca

12. schorzenia lub urazy narządu ruchu utrudniające sprawne poruszanie się

13. schorzenia układu krążenia lub neurologiczne wpływające na stan kończyn dolnych

14. dna moczanowa

15. zaburzenia układu krzepnięcia krwi

16. choroby nowotworowe

17. palenie papierosów, fajki, cygar

18. przeciwwskazania do wykonania badania MRI - jak implanty z metali ferromagnetycznych w ciele

19. udział w innych programach badawczych


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w programie, prosimy o dostarczenie badania rezonansem magnetycznym kolana do jednego z naszych ośrodków. Jeśli wstępna ocena rezonansu będzie pozytywna zostaniecie Państwo zaproszeni na konsultację z lekarzami prowadzącymi program, w czasie której otrzymacie wszelkie informacje dotyczące leczenia.Osoby odpowiedzialne za kwalifikację pacjentów do programu i prowadzące cały proces leczenia:

dr n. med. Andrzej Mioduszewski, specjalista ortopeda traumatolog

lek. Mikołaj Wróbel, specjalista ortopeda traumatolog

ORTOPEDIKA CENTRUM CHIRURGII SPECJALISTYCZNEJ

ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
(Fort Piontek)

tel. +48 (22) 510 26 60
tel.kom. +48 666 868 505

fax. +48 (22) 510 26 61

e-mail: ortopedika@ortopedika.pl

ORTOPEDIKA BIELANY

ul. Przybyszewskiego 69, lok. 1
01-824 Warszawa

tel. +48 (22) 897 68 42
fax. +48 (22) 897 68 43

e-mail: ortopedika@ortopedika.pl

ORTOPEDIKA MOKOTÓW

Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
(metro Wierzbno)

tel. +48 (22) 322 70 60
tel.kom. +48 882 667 487

fax. +48 (22) 322 76 60

e-mail: ortopedika@ortopedika.pl

GDAŃSK "GARNIZON"

ul. Hemara 17
80-280 Gdańsk

tel. +48 (58) 760 15 08


e-mail: ortopedika@ortopedika.pl