Dr n. med.

Piotr Dąbrowiecki


Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej 1997 rok wydział lekarski.

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Doktorat z zakresu alergologii i farmakoekonomiki.

Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP

Zaangażowany w konsultacje społeczne poprzez udział w „Dialogu dla Zdrowia” przy Ministrze Zdrowia oraz w projekcie „Liczy się każdy oddech „ w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizuje Polskie Dni Spirometrii i współorganizuje Światowe Dni Spirometrii w Polsce.

Organizuje bezpłatne konsultacje alergologiczne i pulmonologiczne z okazji Dnia Alergii, Astmy i POCHP w czasie których chorzy mogą skorzystać z profesjonalnej porady lekarskiej.

Współorganizator corocznych konferencji w Wojskowym Intytucie Medycznym “Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie “Dum Spiro Spero” 2011-2017

Wyróżniony w 2015 roku nagrodą św. Kamila w kategorii „pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoja misję dla dobra chorych” a także tytułem „Ambasadora rozwoju profilaktyki zdrowia w Polsce” przyznanym przez Program ONZ ds. Rozwoju.

Obecnie pracuje w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Poradni Alergologicznej NZOZ Zdrowie w Legionowie.

Prowadzi badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

Autor i współautor prac oryginalnych naukowych poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.