OFERTA MEDYCZNA

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacje ortopedyczne
 • dr n. med. Andrzej Mioduszewski
 • dr n. med. Robert Świerczyński
 • lek. Mikołaj Wróbel
 • lek. Juliusz Sroczyński
 • dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz
 • dr n. med. Jacek Mazek
 • lek. Grzegorz Kłos
 • lek. Konrad Małachowski
 • lek. Paweł Nowicki
 • lek. Patryk Kiljan
 • lek. Paweł Dylewski
Konsultacje neurochirurgiczne
 • dr n. med. Mariusz Głowacki
Konsultacje neurologiczne
 • lek. Sławomir Mihułka
Konsultacje reumatologiczne
 • dr n. med. Paula Śliwińska - Stańczyk
Diagnostyka ultrasonograficzna
 • lek. Juliusz Sroczyński
 • lek. Grzegorz Kłos
Konsultacja estetyczna i anti-aging
 • lek. Beata Antosik
ZABIEGI OPERACYJNE

Zabiegi - kończyna górna:

Bark

 • bursoskopia kaletki podbarkowej, leczenie konfliktu podbarkowego
 • artroskopowa naprawa uszkodzeń stożka rotatorów
 • artroskopowa naprawa niestabilności stawu ramiennego – rekonstrukcja obrąbka stawowego
 • artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej
 • artroskopowe leczenie niestabilności stawu barkowo – obojczykowego
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego
 • artorskopowe i otwarte leczenie złamań
 • operacyjne leczenie złamań kości ramiennej
 • endoprotezoplastyka barku

Łokieć

 • operacyjne leczenie złamań kłykci kości ramiennej oraz nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej
 • artroskopowa artroliza stawu łokciowego
 • łokcieć tenisisty i golfisty, leczenie operacyjnie lub zachowawcze przy użyciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
 • endoskopowe leczenie zespołów uciskowych nerwu łokciowego

Przedramię

 • operacyjne leczenie świeżych złamań kości przedramienia
 • operacje rewizyjne w zaburzeniach zrostu kości przedramienia
 • operacyjne leczenie złamań nasady dalszej kosci promieniowej z wykorzystaniem artroskopii nadgarstka

Nadgarstek i ręka

 • operacyjne leczenie urazów nadgarstka i ręki – złamania kości łódeczkowatej, zwichnięcia kości nadgarstka, złamania kości śródręcza i palców
 • operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien ręki i palców
 • operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka metodą endoskopową lub minimalnego dostępu


Zabiegi - kończyna dolna:

Biodro i udo

 • artroskopia stawu biodrowego – naprawa uszkodzeń chrzęstnych i obrąbka stawowego, leczenie konfliktu panewkowo – udowego (FAI)
 • protezoplastyka stawu biodrowego
 • operacyjne leczenie złamań kości udowej
 • osteotomie korekcyjne kości udowej
 • rekonstrukcja zerwanych mięśni uda
 • leczenie operacyjne entezopatii mięśni przywodzicieli

Kolano i goleń

 • artroskopowe szycie więzadła krzyżowego przedniego ze wzmocnieniem techniką internal bracing
 • artroskopowa rekonstrukcja więzadła k rzyżowego przedniego metodą dwupęczkową
 • artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego metodą dwupęczkową
 • rekonstrukcje więzadeł pobocznych
 • artroskopowe szycie uszkodzonych łąkotek
 • przeszczepy implantów łąkotek CMI
 • autologiczne przeszczepy łąkotek
 • rekonstrukcje chrząstki stawowej medotami mikrozłamań, biomembran i hodowanych chondrocytów
 • korekcja osi kończyn dolnych i zniekształceń rotacyjnych pourazowych i rozwojowych
 • operacyjne leczenie niestabilności rzepki i zaburzeń funkcji stawu rzepkowo – udowego
 • operacyjne leczenie złamań śródstawowych kolana z wykorzystaniem artroskopii
 • synowektomie artroskopowe (usunięcie błony maziowej)
 • operacyjne leczenie torbieli dołu podkolanowego (torbieli Bakera)
 • operacyjne leczenie złamań i zaburzeń zrostu kości piszczelowej
 • entezopatie więzadła rzepki (kolano skoczka, kolano biegacza, choroba Osgood – Schlattera)
 • protezoplastyka częściowa i całkowita stawu kolanowego

Staw skokowy i stopa

 • operacyjne leczenie złamań okolicy stawu skokowego z wykorzystaniem artroskopii (złamania kostki bocznej i przyśrodkowej, złamania przezstawowe)
 • operacyjne leczenie przewlekłych niestabilności stawu skokowego – rekonstrukcje aparatu więzadłowego
 • operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien i mięśni (zerwane ścięgno Achillesa i mięśnia brzuchatego łydki, uszkodzone ścięgna mięśni strzałkowych i piszczelowych)
 • artroskopowe leczenie konflików przednich i tylnych w stawie skokowym
 • artroskopowa naprawa chrząstki w stawie skokowym
 • artroskopia stawu skokowego dolnego (podskokowego)
 • protezoplastyka stawu skokowego
 • artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego
 • operacyjne leczenie złamań świeżych i zmęczeniowych kości stopy (kość skokowa, piętowa, kości śródstopia i przodostopia)
 • operacje korekcyjne w zaburzeniach kształtu i funkcji stopy – paluchy koślawe, deformacje młotkowate palców stopy, płaskostopie


Operacje kręgosłupa:

Kręgosłup lędźwiowy:

 • Discektomia lędźwiowa wykonywana techniką mikrochirurgiczną (mikrodiscektomia) lub w technice endoskopowej
 • Discektomia lędźwiowa ze stabilizacją międzykolcową
 • Stabilizacja międzykolcowa
 • Stabilizacja transpedikularna w odcinku L/S ze stabilizacją międzytrzonową TLIF/PLIF - w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, deformacji kręgosłupa, złamań i/lub zmian nowotworowych w kręgosłupie
 • Korekcja deformacji kręgosłupa w odcinku L/S

Stabilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w technice minimalnie inwazyjnej


Stabilizacja stawu międzykręgowego - typu FacetWedge


Kręgosłup piersiowy:

 • Discektomia piersiowa
 • Stabilizacja transpedikularna w odcinku piersiowym kręgosłupa - w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, deformacji kręgosłupa, złamań i/lub zmian nowotworowych w kręgosłupie.
 • Korekcja deformacji kręgosłupa w odcinku piersiowym- skolioza, choroba Scheuermanna

Kręgosłup szyjny:

 • Discektomia szyjna z artodezą- usztywnienie operowanego segmentu
 • Discketomia szyjna z artroplastyką (ruchoma proteza dysku)
 • Stabilizacja szyjna i szyjno-piersiowa z dostępu tylnego
 • Stabilizacja szyjno-potyliczna
 • Stabilizacja C1-C2 w przebiegu niestabliności
 • Korporektomia szyjna ze stabilizacją przednią lub 360st.(stabilizacja przednia+tylna)

Minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa - zabiegi stablizacji transpedikularnej w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa w technice przezskórnej, stabilizacje TLIF technice przezskórnej


Inne metody leczenia kręgosłupa:

 • Kompleksowe zabiegi rewizyjne po nieudanych zabiegach chirurgii kręgosłupa
 • Minimalnie inwazyjne techniki leczenia złamań kompresyjnych kręgosłupa
  Kyfoplastyka - z odtworzeniem kształtu trzonu
  Wertebroplastyka- wzmocnienie złamanego kręgu cementem kostnym
 • Wertebroplastyka z leczeniu naczyniaków kręgów piersiowych i lędźwiowych
 • Selektywna blokada korzenia rdzeniowego pod kontrolą radiologiczną
 • Termolezja
 • Terapia wewnątrzdyskowa
 • Discogel
 • Podanie autogennych komórek macierzystych do krążka międzykręgowego (dysku)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W Ortopedice do badań USG używane są aparaty z najwyższej linii Aplio firmy Toshiba


W ramach diagnostyki ultrasonograficznej oferujemy badania USG:

 • stawów kończyn dolnych: stawów krzyżowo-biodrowych, biodrowych, kolanowych, skokowych, stopy, palców stopy,
 • stawów kończyn górnych: mostkowo-obojczykowych, barkowo-obojczykowych, barkowych, łokciowych, nadgarstkowych, stawów ręki, palców ręki,
 • badania poszczególnych mięśni, ścięgien i więzadeł kończyn górnych i dolnych oraz tułowia (mięśnie piersiowe, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu).
 • w układzie kostnym: diagnostyka złamań zmęczeniowych, zaburzenia zrostu kostnego, ocena zrostu kostnego, określanie miejsc terapii Exogen.
 • badania profilaktyczne stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, badania USG pni nerwów obwodowych: diagnostyka nerwiaków, zespołów uciskowych, zespołu cieśni kanału nadgarstka, urazów nerwów.
 • badania niestandardowe- prosimy o kontakt.


W Ortopedice do badań RTG używany jest aparat firmy Shimadzu współpracujący z systemem CR firmy FujiFilm. Zastosowanie techniki cyfrowej CR pozwala znacząco obniżyć dawki promieniowania, które otrzymuje pacjent jednocześnie zachowując dobrą jakość badania.


Aparat używany jest do:

 • badań ogólnodiagnostycznych
 • badań ortopedycznych w oparciu o standardowe oraz uzupełniające projekcje (m.in. Merchant)
 • badań z ujęciem całego kręgosłupa lub kończyn dolnych z wykorzystaniem komputerowego łączenia obrazów
 • badań stresowych z użyciem aparatu TELOS (ocena wydolności więzadeł kolanowych ACL,PCL,MCL,LCL; oraz więzadeł stawu skokowego ATFL,CFL) w różnych kątach ustawienia kończyny.
Radiologiczna diagnostyka funkcjonalna przy użyciu aparatu Telos

Ortopedika, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, dysponuje urządzeniem do funkcjonalnej diagnostyki radiologicznej Telos. Dzięki jego zastosowaniu jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić wydolność więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego, oraz stabilność stawu skokowego. Ta metoda diagnostyczna ma zastosowanie przede wszystkim w określaniu stopnia niewydolności więzadeł po urazach, ale także dla obiektywnej oceny wyników leczenia rekonstrukcyjnego wiezadeł kolana i stawu skokowego.


Informacje dla Pacjenta

Aby przystąpić do badania RTG niezbędne jest skierowanie od lekarza zawierające: imię, nazwisko datę urodzenia, pesel, rodzaj i powód badania, rozpoznanie, dokładne określenie projekcji badania oraz ewentualne informacje dodatkowe- kątu zgięcia kończyny (telos), podpis oraz pieczątkę lekarza.

"Kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonać badanie w czasie pierwszych 10 dni cyklu miesięcznego. Kobiety ciężarne proszone są o poinformowanie o ciąży pracownika Recepcji i osobę wykonującą badanie.

Osoby niepełnoletnie powinny zgłosić się na badanie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto, dzieci poniżej 16 roku życia powinny zgłosić się na badanie z Książeczką Zdrowia Dziecka, w celu odnotowania przeprowadzonego badania."

SONOCHIRURGIA

Do zabiegów sonochirurgicznych w ortopedii należą:

 • nakłucia i aspiracja krwiaków, torbieli płynowych, ganglionów,
 • nakłucia i skaryfikacja tkanek w celu stymulacji gojenia,
 • podawanie leków znieczulających, przeciwzapalnych, czy obliterujących,
 • podawanie osocza bogatopłytkowego (PRP),
 • podawanie komórek macierzystych,
 • podawanie kwasu hialuronowego,
 • nakłuwanie troczków przy patologiach zaciskających (palce zatrzaskujące, choroba DeQuervaine’a, zespół cieśni kanału nadgarstka),
 • nakłuwanie/rozluźnianie przykurczonych tkanek, np. rozcięgna dłoniowego w chorobie Dupuytren’a, tenotomia przezskórna (np. ścięgna głowy długiej bicepsa w barku),
 • nakłuwanie/rozluźnianie zrostów i blizn,
 • usuwanie płytko położonych ciał obcych,
 • płukanie zwapnień stożka rotatorów
 • kriolezja
FIZJOTERAPIA

Nasz zespół:

 • mgr fizjoterapii Renata Jopek
 • mgr fizjoterapii Aneta Jarząbek
 • mgr fizjoterapii Agata Miros
 • mgr fizjoterapii Karolina Barańska
 • mgr fizjoterapii Izabela Oryniak
 • mgr fizjoterapii Artur Pasierbiński
 • mgr fizjoterapii Jacek Mańka
 • mgr fizjoterapii Katarzyna Rzymanek (Mordyl)
 • mgr fizjoterapii Edyta Łukasik
 • mgr fizjoterapii Jacek Klimek
 • mgr fizjoterapii Jacek Skowroński
 • mgr fizjoterapii Maciej Liedel
DIETETYKA

  Oferta dietoterapii:

  Poradnictwo żywieniowe w zakresie:

  • profilaktyki zdrowotnej
  • racjonalnego żywienia osób zdrowych
  • nadwagi i otyłości
  • chorób dietozależnych
  • żywienia wegetarian
  • żywienia w sporcie

  Konsultacje dietetyczne oraz opracowywanie indywidualnych diet i planów żywienia z uwzględnieniem stanu zdrowia, trybu życia i zwyczajów żywieniowych Pacjenta.


  Konsultacje i plany żywieniowe ze szczególnym uwzględnieniem poniższych:

  • nadwaga i otyłość pierwotna i wtórna
  • cukrzyca , insulinooporność
  • cyslipidemie (hiperlipidemia, hipertrójgliderydemia)
  • żywienie w sporcie
  • żywienie w rekonwalescencji i po urazach
  • zespół PCOS
  • zaburzenia płodności
  • nadciśnienie tętnicze
  • celiakiav
  • choroby tarczycy
  • grzybica, alergie i nietolerancje pokarmowe, niedokrwistość
  • choroby zwyrodnieniowe stawów
  • choroby autoimmunizacyjne takie jak: choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalanie stawów, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniejące zapalenie stawów, kręgosłupa,wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego- Crohna

  Stała opieka dietetyka:

  • wizyty kontrolne - pomiarowe i edukacyjne
  • wykonania testów diagnostycznych na nietolerancję pokarmową
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Oferujemy wykonywanie następujących badań:

 • badania hematologiczne
 • badania biochemiczne
 • badania hormonalne
 • markery nowotworowe
 • badania immunologiczne
 • grupy krwi
 • badania alergologiczne
 • badania moczu
 • badania mikrobiologiczne

Punkt pobrań w Warszawie czynny jest w godzinach: 8.00 – 11.30

Badania krwi

Aby wynik badania był wiarygodny należy przestrzegać następujących warunków:

 • krew powinna być pobierana na czczo, 10-12 godz. po ostatnim posiłku
 • w warunkach normalnej diety
 • o określonej porze dnia – najlepiej między godzinami 7.00-10.00

Badania moczu

Najbardziej wiarygodna jest próbka z pierwszego porannego moczu.

Mocz najlepiej jest zebrać do pojemnika zakupionego w aptece, w przypadku badania: "na posiew”, pojemnik musi być jałowy.

Zamknięte naczynie trzeba jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań - najlepiej w ciągu godziny od momentu pobrania. Jeśli dostarczenie próbki do punktu pobrań w tym czasie nie jest możliwe, należy ja przechowywać w lodówce do czasu oddania do laboratorium.


Posiew moczu - sposób przygotowania

 • kobiety i dziewczynki powinny dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej
 • mężczyźni i chłopcy powinni podciągnąć napletek i dokładnie umyć żołądź i okolice cewki moczowej
 • pierwszy strumień moczu trzeba oddać do toalety
 • do badania pobrać, bezpośrednio do jałowego pojemnika, mocz ze środkowego strumienia

OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA

W chwili zakwalifikowania do zabiegu operacyjnego pacjent otrzymuje od lekarza prowadzącego skierowanie na zabieg operacyjny. Skierowanie to zawiera informacje dotyczące rodzaju operacji, dodatkowych procedur medycznych jak również zalecenia dotyczące hospitalizacji. Skierowanie jest niezbędne do zawarcia umowy z pacjentem i rezerwacji terminu zabiegu operacyjnego.

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem na zbieg operacyjny do recepcji a następnie odbywa spotkanie informacyjne z Dyrektorem Medycznym.

Dyrektor Medyczny ma za zadanie dokładnie zapoznać pacjenta z przewidywanymi kosztami zabiegu operacyjnego, hospitalizacji oraz procedurami szpitalnymi. Wspólnie z pacjentem ustala termin zabiegu operacyjnego, wyjaśnia kwestie finansowe i odpowiada na pytania.


Pacjent otrzymuje:

1. Skierowanie na badania laboratoryjne; Badania laboratoryjne z krwi i moczu można wykonać w naszej placówce (koszt pełnego pakietu badań waha się od 260 zł do 440 zł) jak również w każdej innej placówce służby zdrowia. Badania ważne są 1 miesiąc od daty pobrania.


Skierowanie na badania - plik do pobrania


Wymaz z nosa w kierunku MRSA jest badaniem wymaganym do pobrania w „Ortopedice” – koszt 80zł.

Badanie należy wykonać najpóźniej na 3dni przed planowanym zabiegiem, a nie wcześniej niż 1miesiąc przed zabiegiem.


2. Umowę na zabieg operacyjny;

3. Formularz zgody na zabieg operacyjny;

4. Ankietę anestezjologiczną;

5. Termin konsultacji anestezjologicznej – na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien przynieść już aktualne badania laboratoryjne


Na 2 dni przed zabiegiem operacyjnym pacjent otrzymuje informacje dotyczące godziny przyjścia do kliniki w dniu zabiegu.

Godzina rozpoczęcia zabiegu operacyjnego jest zależna od planu pracy bloku operacyjnego w danym dniu.


Warunkiem przeprowadzenia zabiegu operacyjnego jest dokonanie wpłaty 100% wartości zabiegu operacyjnego najpóźniej w dniu przyjęcia na oddział.


Procedura przyjęcia pacjenta do zabiegu operacyjnego

W umówionym dniu zapraszamy pacjenta do recepcji kliniki. Po rejestracji i dokonaniu niezbędnych formalności administracyjnych osoba z obsługi recepcji odprowadza pacjenta na oddział i kontaktuje z pielęgniarką dyżurną.


Pacjent powinien pamiętać, aby zachować zalecenie anestezjologiczne - 6h przed przyjęciem na oddział nic nie jeść i 4h nic nie pić.

Co należy zabrać na oddział pooperacyjny?

Zalecane jest, aby pacjent zabrał ze sobą:

 • Przybory higieniczne
 • Wygodną pidżamę ( w przypadku operacji kończyny dolnej najwygodniejsza jest pidżama z krótkimi spodenkami; natomiast przy operacji kończyny górnej – pidżama rozpinana)
 • Stabilne obuwie

Zalecamy pozostawienie wartościowych rzeczy w domu. ”Ortopedika” nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy.


Dysponujemy salami 1 lub 2 osobowymi, wyposażonymi w łóżka elektryczne, szafki przyłóżkowe, szafę ubraniową, telewizor, stolik wraz z fotelami. Każda sala ma swój węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Na oddziale pooperacyjnym jest możliwość korzystania z telefonów komórkowych jak również z łącza do Internetu.

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale zapewniamy pełne wyżywienie: śniadania i kolacje przygotowywane przez personel kliniki natomiast obiady dostarczane przez restaurację "CATERINA".

W przypadku operacji dziecka jest możliwość przebywania jednego z opiekunów przez okres hospitalizacji małego pacjenta.

Istnieje również możliwość zakwaterowania się w hotelu na terenie Fortu Piontek.


Odwiedziny pacjentów codziennie w godz. 8:00 – 20.00


Na terenie kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia.


Procedura wypisania Pacjenta z oddziału

O terminie wyjścia z oddziału decyduje lekarz prowadzący, o czym informuje pacjenta.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę wypisową z zaleceniami pooperacyjnymi, datami wizyt kontrolnych, receptami na leki, wynikami badań i zaświadczeniami wydawanymi na życzenie pacjenta.

Na terenie Fortu Piontek znajduje się apteka, która współpracuje z naszą placówką i zabezpiecza dostępność leków stosowanych przez zespół lekarski.


W przeciągu 14 dni od chwili wypisania z oddziału, Dyrektor Medyczny przygotowuje całkowity kosztorys zabiegu operacyjnego i hospitalizacji, po czym informuje Pacjenta o ostatecznym koszcie usługi z uwzględnieniem wpłaty przed zabiegiem. Pozostała płatność na podstawie kosztorysu powinna być uregulowana w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania rozliczenia. W chwili uregulowania wszystkich kosztów za zabieg operacyjny, Pacjent otrzymuje fakturę za dokonane płatności.


W przypadku uwag lub wątpliwości Pacjent powinien kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Medycznym.


Możliwe powikłania około- i pooperacyjne towarzyszące leczeniu ortopedycznemu

Powikłania około - i pooperacyjne są niestety nieuniknioną, choć rzadką, konsekwencją leczenia operacyjnego. Wielu z nich dzięki odpowiedniej staranności i wysokiej jakości opieki można uniknąć, na niektóre jednak nie ma wpływu ani lekarz, ani pacjent.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę powikłań mogących wystąpić podczas i po leczeniu operacyjnym.

Pacjent przygotowywany do zabiegu, poddany wszechstronnej diagnostyce i dodatkowym wnikliwym badaniom, może mimo to ujawnić problemy/schorzenia wpływające na proces leczenia takie jak:

 • udar niedokrwienny (pomiar RR)
 • udar krwotoczny
 • zawał (ostry zespół wieńcowy)
 • wstrząs anafilaktyczny (uczulenie)
 • zapalenie dolnych dróg moczowych (po zastosowaniu cewnika)
 • reakcja na opatrunki/leki

Możliwe powikłania około i pooperacyjne:

 • Powikłania ogólnochirurgiczne

(zaburzenia gojenia skóry, infekcje, krwawienia, obrzęki, zaburzenia czucia, przebarwienia, krwiaki, uszkodzenia nerwów, gałązek naczyń, odczyn na szwy, materiał opatrunkowy, blizny, bliznowce)

 • Powikłania specyficzne dla rodzaju zabiegu:

Artroskopia – jest to zabieg operacyjny podczas którego przez minimalne dojścia operacyjne do stawu wprowadzana jest kamera i narzędzia co umożliwia operacje naprawcze stawu bez jego otwierania. Dostępy artroskopowe (portale) tworzy operator w zależności od potrzeb technicznych zabiegu – ich ilość i topografia może odbiegać od standardowych.


Możliwe powikłania:

 • zaleganie płynu w tkance podskórnej (infiltracja w szczególności w przypadku zabiegów w stawach ramiennym i łokciowym) – powoduje to obrzęk okołostawowy, który zazwyczaj wchłania się po kilku dniach;
 • w trakcie zabiegów artroskopowych (poza artroskopią barku i biodra) stosuje się opaskę niedokrwienną Esmarcha, zaciskaną na udzie lub ramieniu. Może ona powodować powstanie pęcherzy naskórkowych pod opaską, zaburzenia czucia skórnego na skutek ucisku nerwów i obrzęki. Wszystkie te problemy przy należytym prowadzeniu pooperacyjnym powinny ustąpić w ciągu kilkunastu dni. W rzadkich przypadkach możliwe jest utrzymujące się drętwienie operowanej kończyny przez okres kilku tygodni;
 • obrzęki operowanych stawów wynikają z podrażnienia błony maziowej w trakcie zabiegu i ustępują po 2-3 tygodniach.

Stabilizacja śródszpikowa trzonów kości długich (pręty, gwoździe ryglowane) – zabieg operacyjny polegający na stabilizacji złamań kości długich przy pomocy tytanowych lub stalowych prętów wprowadzonych do wnętrza jamy szpikowej.


Możliwe powikłania:

 • zwiększone ryzyko zakrzepicy z powodu otwarcia jamy szpikowej;
 • ryzyko rozszczepiennego złamania trzonów kości przy wprowadzaniu pręta/gwoździa - duże dźwignie/ obniżona wytrzymałość kości.

Stabilizacja „otwarta” złamań kości – polega na dojściu operacyjnym nad złamaniem, nastawieniu odłamów kostnych i stabilizacji płytą i śrubami Płyta może być tytanowa lub stalowa.


Możliwe powikłania:

 • zaburzenia zrostu kostnego;
 • obluzowanie materiału zespalającego;
 • złamanie zespolenia;
 • nietolerancja metalu;
 • konflikt zespolenia z tkankami pokrywającymi – ścięgnami lub skórą.

Osteotomia – przecięcie chirurgiczne kości z ponownym ustabilizowaniem (drutem, gwoździem, prętem, płytą lub śrubami).


Możliwe powikłania:

 • przemieszczenie wtórne odłamów;
 • wyłamanie/destabilizacja zespolenia;
 • opóźnienie, brak zrostu;
 • utrata pożądanej korekcji – wtórna deformacja.

Zabiegi na tkankach miękkich – szycie mięśni, ścięgien, rekonstrukcja więzadeł.


Możliwe powikłania:

 • eakcja alergiczna na szwy;
 • zrosty tkanek w miejscu dostępu chirurgicznego;
 • czasowe/ trwałe uszkodzenia gałązek nerwowych;
 • zanik siły i masy mięśniowej;
 • zaburzenia kurczliwości tkanek (wydłużenie, przykurcze, zbliznowacenie).

Każdy organizm prezentuje własną, indywidualną reakcję na zabieg, indywidualne tempo gojenia i rekonwalescencji.

Profilaktyka około i pooperacyjna w zakresie antybiotykoterapii i leczenia przeciwzakrzepowego nie daje gwarancji eliminacji tych zagrożeń, jedynie je minimalizuje.

MEDYCYNA REGENERACYJNA

EXOGEN

Płytkopochodne czynniki wzrostu

Komórki macierzyste pozyskiwane z tłuszczu

WKŁADKI FootBalance

CENNIK

Konsultacje medyczne

 • dr Mioduszewski     330 zł
 • dr Swierczyński      300 zł
 • dr Wróbel                280 zł
 • dr Kiljan          200 zł
 • dr Kordasiewicz     300 zł
 • dr Mazek                300 zł
 • dr Michułka            260 zł
 • dr Sliwińska-Stańczyk 200 - 250 zł
 • dr Biernat-Kałuża   340 zł
 • dr Małachowski      200 zł
 • dr Kusznierewicz    150 zł
 • dr Głowacki             300 zł
 • dr Antosik                250 - 350 zł
 • dr Kiepek                150 zł
 • dr Nowicki               280 zł
 • dr Biały                   150 zł
 • dr Kłos                     220 zł
 • dr Sroczyński          220 zł

Badanie USG

 • dr Sroczyński         250 zł
 • dr Kłos                   250 zł
 • dr Kułaga              150 zł

Rehabilitacja

   • rehabilitacja wstępna  170 zł
   • rehabilitacja godzina   150 zł
   • rehabilitacja 30 min     110 zł

Zabiegi operacyjne

( ostateczna wycena operacyjnego jest przygotowana na podstawie wystawionego skierowania na zabieg operacyjny w placówce )

 • Artroskopia stawu skokowego 8650 - 12 500 zł
 • Artroskopia stawu kolanowego 7830 - 15 840 zł
 • Artroskopia stawu barkowego 9980 - 12 900 zł
 • Artroskopia stawu biodrowego 11 420 - 13 000 zł
 • Artroskopia nadgarstka 6500 - 12 800 zł
 • Drobne zabiegi chirurgii ręki 4500 - 6500 zł
 • Korekcja przodostopia 5300 - 12 520 zł
 • Plastyka tkanek miękkich 8720 - 10 200 zł
 • Osteosynteza 7650 - 16 800 zł
 • Endoproteza stawu biodrowego 13 800 - 16 800 zł
 • Endoproteza stawu kolanowego 18 200 - 25 000 zł
 • Usunięcie implantów 3800 - 6500 zł
 • Dyskopatia lędźwiowa 12 000 - 14 000 zł
 • Dyskopatia szyjna 12 000 - 14 000 zł
 • Kyfoplastyka 12 000 zł
 • Zabiegi sonochirurgiczne 200 - 2500 zł

Podane ceny nie zawierają cen dodatkowych materiałów medycznych ( np. implanty ) oraz kosztu hospitalizacji.

Szczegółowy cennik dostępny jest w rececpji.