Dyrektor POLADA

Michał Rynkowski


Prawnik,

Wiceprzewodniczący Grupy Monitoryjącej Konwencję Antydopingową Rady Europy,

Członek zarządu INADO (Stowarzyszenie Organizacji Antydopingowych),

Doktorant Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Uczestnik antydopingowych wizyt ewaluacyjnych i obserwacyjnych realizowanych przez Radę Europy i Światową Agencję Antydopingową,

Autor wielu publikacji nt. zagadnień antydopingowych.