mgr inż.

Barbara Łysoń


Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Od pierwszych lat studiów zainteresowana biomechaniką narządu ruchu człowieka. Uczestniczka krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych a także autorka oraz współautorka prac naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu modelowania układu mięśniowo szkieletowego oraz analizy ruchu.


Aktualnie doktorantka IV roku na Politechnice Warszawskiej w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, pracownik Katedry Nauk Przyrodniczych Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także diagnosta funkcjonalny w MIRAI Instytut Rehabilitacji.


Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.