EXOGEN – ultradźwiękowy system gojenia kości

Exogen Ultrasound Bone Healing System jest to aparat wspomagający leczenie złamań za pomocą ultradźwięków o niskiej częstotliwości.


Exogen to nieinwazyjne urządzenie do stosowania zewnętrznego w miejscu złamania przez 20 minut dziennie. W systemie Exogen została zastosowana technologia ultradźwięków, przyspieszająca proces gojenia świeżych złamań oraz wspomagająca leczenie braku zrostu.

Exogen wytwarza ultradźwięki impulsowe o niskim natężeniu - energia urządzenia wynosi 30 mW/cm2.

Jest to jedyny system o udowodnionym działaniu wspomagający naturalny proces gojenia złamań.


Mechanizm działania:

- Odpowiedź biologiczna generowana przez sygnał mechaniczny:

- Komórki reagują na ultradźwięki o niskim natężeniu (sygnał LIPUS) poprzez mechanoreceptory integrynowe znajdujące się na ich powierzchni

- Uruchomienie wewnątrzkomórkowej kaskady przekazywania sygnałów skutkującej zwiększeniem ekspresji COX2 -> PGE2, co odgrywa istotną rolę w leczeniu złamań.


Terapia przy użyciu urządzenia Exogen wskazana jest w następujących przypadkach:

Wspomaganie gojenia świeżych złamań – zarówno leczonych zachowawczo (w unieruchomieniu), jak i po leczeniu operacyjnym. Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na przyspieszenie zrostu złamań do 38% w porównaniu do grup kontrolnych.

Wspomaganie gojenia zrostu opóźnionego – w przypadku wolno gojących się złamań. Zastosowanie Exogenu zmniejsza ryzyko wystąpienia zrostu opóźnionego o 83%

Wspomaganie gojenia stawów rzekomych – leczonych zachowawczo i operacyjnie – w badaniach uzyskano zrost 86% braków zrostu leczonych przy użyciu Exogenu.


Szczególnie korzystne jest zastosowanie Exogenu w leczeniu złamań u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, opóźniającymi prawidłowe gojenie kości, takimi jak: palenie papierosów, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, oraz wiek.


Podstawowe zalety urządzenia Exogen:

- Nieinwazyjna terapia zajmująca 20 minut dziennie

- Bezpieczeństwo – brak działań niepożądanych i przeciwwskazań

- Współpraca z leczeniem zachowawczym oraz ze stabilizatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi

- Poznany mechanizm działania (200 publikacji i 130 prezentacji ustnych)WRÓĆ