Dr

Marek Graczyk


Absolwent KUL (1982) - jest najbardziej utytułowanym psychologiem sportu w kraju i jednym z najbardziej doświadczonych na świecie. Posiada najwyższy w Polsce, Certyfikat Psychologa Sportu klasy Mistrzowskiej – Superwizora PTP (nr 1). Od ponad 35 lat współpracuje z wieloma wybitnymi sportowcami, medalistami Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Jest także cenionym wykładowcą z zakresu stosowanej psychologii sportu

Od wielu lat swoją wiedzę przekazuje na Kongresach Światowych (ISSP) i Europejskich (FEPSAC) Psychologii Sportu oraz organizuje sympozja naukowe i szkoleniowe na największych kongresach i konferencjach w kraju m.in. na 32, 33, 34, 35 i 36 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego przez dwie poprzednie kadencje był wiceprzewodniczącym. W 2002 utworzył Komitet Założycielski Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, której był przewodniczącym przez 5 kadencji. Z jego inicjatywy w PTP, utworzono system Certyfikacji Psychologów Sportów. Jako szef psychologów olimpijskich w Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego wychował kilka pokoleń psychologów sportu, którzy uzyskiwali „Nominacje na psychologów PKOl” w konsekwencji ukończenia 2-dwuletniego „Programu Ustawicznego Kształcenia Psychologów PKOl”, jego autorstwa.

Pięciokrotnie był powołany do Misji Olimpijskiej: Sydney 2000, Turyn 2006, Pekin 2008, Londyn 2012 i Soczi 2014 a także na Igrzyska Europejskie Mińsk 2019. Jest współtwórcą „Koncepcji systemu szkolenia psychologicznego w polskim sporcie”, twórcą największego w Europie, programu przygotowania mentalnego „Silna i odporna Kadra Olimpijska” – SIOKO, finansowanego ze środków unijnych, twórcą treści programowych studiów podyplomowych z psychologii sportu w AWFiS Gdańsk oraz twórcą m.in.: „Modelu kształtowania Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej - IPOGS”. Był koordynatorem krajowym największego projektu naukowego Komisji Europejskiej w obszarze „sport science”, dotyczącego dwutorowej kariery sportowca „Gold in education & elite sport”, GEES oraz międzynarodowego projektu naukowego finansowanego przez UEFA, „Woman football in confidence”. Za swoją działalność zawodową i społeczną. został nagrodzony wieloma odznaczeniami zarówno resortowymi i państwowymi.

Od 1996 sprawuje prestiżową funkcję członka Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego a od 2005 przewodniczącego Zespołu ds. Psychologii PKOl. Zawodowo, jest kierownikiem merytorycznym Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także kierownikiem pracowni Narodowe Centrum Badawczo-Innowacyjne Psychologii Sportu AWFiS Gdańsk. W 2019 r. powołał Polskie Towarzystwo Treningu Mentalnego (PTTM), którego został prezesem. W swoim naukowym dorobku jest autorem i współautorem ponad 100 recenzowanych publikacji naukowych a w dorobku dydaktycznym m.in. opiekował się ponad 150 pracami magisterskimi i dyplomowymi.