pielęgniarka

Małgorzata Klimek

Kierownik Bloku Operacyjnego

Wykształcenie:

  • Liceum medyczne im. Heleny Wolf
  • 2Studia Pomostowe – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Wydział Pielęgniarstwa

Doświadczenie zawodowe:

od 2009

“Ortopedika” Centrum Chirurgii Specjalistycznej

1998-2009

Carolina Medical Center- Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

1981- 1998

Wojewódzki Szpital Bródnowski

1986-1998

starsza pielęgniarka operacyjna

1981-1986

pielęgniarka operacyjna

Kursy i szkolenia:

Osteosyntezy I stopnia (SYNTHES)

Sterylizacji

Zarządzania Personelem

Szwy Syntetyczne wchłanialne i niewchłanialne

Leczenie trudnogojących ran

Osiągnięcia

2004

za wdrażanie systemu zarządzania jakością

2004

za działania zmierzające do niskiego odsetka zakażeń

2005

nagroda Prezesa Zarządu – za szczególne osiągnięcia w roku 2005