Leczenie schorzeń stawu łokciowego
Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń stawu łokciowego m.in.:

• operacyjne leczenie złamań kłykci kości ramiennej oraz nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej
◦ złamanie kłykci kości ramiennej może sprawiać problem w leczeniu, ze względu na bliskość nerwów łokciowego i promieniowego. Wczesna konsultacja ortopedyczna jest ważne ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Złamania nieprzemieszczone mogą być leczone opatrunkiem gipsowym, natomiast przemieszczone wymagają interwencji chirurgicznej
• artroskopowa artroliza stawu łokciowego
◦ artroliza to zabieg polegający na usunięciu przeszkód utrudniających swobodne poruszanie łokciem takich jak ciała wolne, skostnienia czy przykurcze torebkowe. Wykonywany jest w technice artroskopowej, zapewniającej szybki powrót do zdrowia i niewielką bliznę.
• łokieć tenisisty i golfisty, leczenie operacyjnie lub zachowawcze przy użyciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
◦ łokieć tenisisty i golfisty to choroby z grupy entezopatii, czyli zaburzeń zlokalizowanych w przyczepach ścięgien do kości. Do terapii tych schorzeń wykorzystuje się leczenie operacyjne (pod kontrolą artroskopii dokonuje się naprawy uszkodzonych przyczepów), czy nieinwazyjnie podając czynniki wzrostu, które stymulują organizm pacjenta do samodzielnej naprawy uszkodzeń. Bardzo ważna jest też odpowiednia fizjoterapia oraz unikanie przeciążania stawów poprzez np. noszenie dużych ciężarów.
• endoskopowe leczenie zespołów uciskowych nerwu łokciowego
◦ nerw łokciowy na wysokości przyśrodkowej powierzchni stawu łokciowego biegnie w kostnej bruździe na kości łokciowej. Czasem, na skutek zmian zapalnych, zwyrodnieniowych bądź w efekcie urazu dochodzi do długotrwałego ucisku nerwu, co objawia się początkowo mrowieniem, by w końcu doprowadzić do długotrwałego, silnego bólu i niedowładu ręki. Leczenie polega na nacięciu więzadeł ograniczających bruzdę nerwu, co zmniejsza ucisk na nerw.