ZAKRES USŁUG

68STOPA
68STAWSKOKOWY
68KOLANO
68BIODRO
68KRĘGOSŁUP
68BARK
68RĘKA
68ŁOKIEĆ

ŁOKIEĆOrtopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń stawu łokciowego, m.in.:

  • operacyjne leczenie złamań kłykci kości ramiennej oraz nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej
  • artroskopowa artroliza stawu łokciowego
  • łokcieć tenisisty i golfisty, leczenie operacyjnie lub zachowawcze przy użyciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
  • endoskopowe leczenie zespołów uciskowych nerwu łokciowego

BARK