Konrad Małachowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2016 r. starszy asystent, konsultant w dziedzinie chirurgii barku i łokcia w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii CMKP w Otwocku

Członek:

 • od 2013 r. Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii
 • od 2017 r. Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia

Kursy i szkolenia:

 • odbyte liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, m.in.: w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii, we Włoszech

Działalność zawodowa:

Szczególne zainteresowania

 • chirurgia barku i łokcia.

W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń kończyny górnej:

 • diagnostyka i kwalifikacja pacjentów do zabiegu
 • operacje: przypadki urazowe, następstwa urazu, schorzenia przewlekłe
 • konsultacje ambulatoryjne

Spektrum patologii oraz wykonywanych zabiegów

 • leczenie operacyjne złamań obręczy barkowej i ramienia
 • stawy rzekome obojczyka i kości ramiennej
 • uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
 • jałowa martwica głowy kości ramiennej
 • artroskopia barku
 • niestabilność barku
 • uszkodzenia ścięgien pierścienia rotatorów
 • uszkodzenia obrąbka panewkowego łopatki typu SLAP
 • zespoły uciskowe nerwów obwodowych kończyny górnej
 • endoprotezoplastyka barku

Kierunki zainteresowań klinicznych:

 • niestabilność barku

Znajomośc języków

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. włoski