ZAKRES USŁUG

68STOPA
68STAWSKOKOWY
68KOLANO
68BIODRO
68KRĘGOSŁUP
68BARK
68RĘKA
68ŁOKIEĆ

KONFLIKT PODBARKOWYKonflikt podbarkowy jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną dolegliwości barku. Źródłem bólu jest ucisk na struktury przestrzeni podbarkowej. Przestrzeń podbarkowa to okolica ograniczona od góry wyrostkiem barkowym łopatki i więzadłem kruczo-barkowym, a od dołu głową kości ramiennej.

W tej ograniczonej przestrzeni przebiegają ścięgna stożka (zwanego również pierścieniem) rotatorów, odizolowane od wyrostka barkowego łopatki przez zbiornik płynowy zapewniający odpowiedni poślizg, czyli kaletkę podbarkową. W warunkach prawidłowych, gdy przestrzeń ta jest odpowiednio duża, głowa kości ramiennej wraz z przylegającymi ścięgnami stożka rotatorów ślizga się pod wyrostkiem barkowym łopatki bez przeszkód podczas ruchów kończyny.

W sytuacji patologicznej (uraz, wady postawy i związane z tym przykurcze mięśniowe, zmiany zwyrodnieniowe) dochodzi do zmniejszenia tej przestrzeni i tarcia, czyli konfliktu pomiędzy strukturami położonymi na głowie kości ramiennej, a wyrostkiem barkowym łopatki. Prowadzi to do zapalenia kaletki podbarkowej i rozwoju zespołu bólowego. Ból zaś powoduje przykurcze mięśniowe, czyli nasila konflikt. W ten sposób powstaje typowe błędne koło, które należy przerwać by doprowadzić do wyleczenia.

Leczenie polega na zmniejszeniu dolegliwości bólowych przez podanie leków przeciwzapalnych (doustnie lub częściej w postaci bezpośredniej injekcji do kaletki podbarkowej), a następnie prawidłowej rehabilitacji mającej na celu obniżenie głowy kości ramiennej. Takie leczenie jest zwykle skuteczne. Rzadko, w przypadku gdy przyczyną zapalenia kaletki podbarkowej jest nieprawidłowo zbudowany wyrostek barkowy łopatki (wyrostek o kształcie haczykowatym, zmieniony zwyrodnieniowo), konieczna jest interwencja chirurgiczna polegająca na jego wyrównaniu, czyli akromioplastyka. Obecnie jest to operacja wykonywana artroskopowo.

źródło: http://www.bolesnybark.pl/WRÓĆ