lek.

Juliusz Sroczyński


Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu specjalizujący się dodatkowo w radiologii i diagnostyce obrazowej.

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (aktualnie WUM). Pracuje w Centrum Chirurgii Specjalistycznej Ortopedika w Warszawie i w Zakładzie Radiologii SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

Wieloletni specjalista diagnostyki USG narządu ruchu, specjalista w zakresie zabiegów sonochirurgicznych, rozwijający zastosowania ultrasonografii w ortopedii i leczeniu bólu w schorzeniach ortopedycznych.

Uczestnik i prelegent wielu krajowych i zagranicznych kongresów ortopedycznych.