Jakub Piękoś


Absolwent Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się indywidualizacją procesu leczenia chirurgicznego przy wykorzystaniu komputerowych systemów inżynierskich oraz nowoczesnych technologii m.in. druku 3D.

Twórca licznych rozwiązań z zakresu spersonalizowanych zestawów narzędzi (ang. PSI - Patient Specific Instrument).

Współpracował m.in. z:

- Oddziałem Chirurgii Szczękowej, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie;

- Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie;

- Kliniką Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie;

- Carolina Medical Center Warszawa;

- MIRAI Instytut Rehabilitacji Warszawa;

- Centrum Chirurgii Specjalistycznej Ortopedika Warszawa.