Dr n. med.

Hubert Krysztofiak


Lekarz specjalista medycyny sportowej. Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Pracuje także w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

Łączy aktywność lekarską z działalnością naukową. Zajmuje się fizjologią wysiłku fizycznego, w szczególności adaptacją układu krążenia i oddechowego do wysiłku fizycznego. W obszarze klinicznym interesuje się problemami kardiologicznymi i pneumonologicznymi u sportowców.

Przewodniczący Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest odpowiedzialny za medyczne zabezpieczenie Polskiej Reprezentacji

Olimpijskiej podczas igrzysk olimpijskich. Współpracuje też z Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Jest lekarzem kadry łyżwiarstwa szybkiego i drużyny tenisowej, grającej w Pucharze Davisa.