Dr n. med.

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld


Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie. Od 1997 roku pracuje jako onkolog kliniczny. Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na raka piersi. Interesuje się też onkologią geriatryczną.

Autorka wielu publikacji na temat raka piersi w czasopismach naukowych, a także artykułów popularnonaukowych z dziedziny onkologii.

Jest aktywnym członkiem SIOG (International Society of Geriatric Oncology), PTO, PTOK, ESMO, ASCO. Szeroko współpracuje z wieloma organizacjami zrzeszającymi pacjentki chorujące na raka piersi.